Creant la base de coneixement des del dia a dia, o com aprofitar el que s'ha fet

New & Noteworthy
19/2/16
Lluís Turró Cutiller
12.516
0
dossiers

Què es pot veure?

La base de coneixement BrightSide es genera utilitzant la feina del dia a dia. Les incidències, les accions de millora, les preventives, les correctives. Les preguntes més freqüents, les bones pràctiques. Les tasques.

La base de coneixement no requereix ordenació prèvia, ni bones descripcions. Simplement aprofita tot el que li han dit per després mostrar-ho.

Qui ho pot veure?

La base de coneixement utilitza criteris de funcionament diari per establir qui pot veure la informació. També permet forçar la publicació a la base, de elements no directament públics.

Un usuari podrà veure:

  • Tota la informació en la que ha participat.
  • Tota la informació que pengi de dossiers on té permís de consulta (propietari o veure tots els temes).
  • Tota la informació que pengi de categories on té permís de consulta (propietari o veure tots els temes).
  • Tota la informació de dossiers que pengin de categories amb l'atribut Base de coneixement activat.

Com es pot veure, la base de coneixement no queda restringida al que es considera publicable, ni a allò en el que s'ha participat. La base varia el seu abast segons l'usuari, ajudant-lo a aprendre sense distraccions.

Com accedim a la base?

La base de coneixement és dins el mòdul de BrightSide Dossiers i en la barra d'eines. També té una interfície web, adaptable a dispositius mòbils, per poder ser consultada des de qualsevol lloc.

Cal ser un usuari registrat. Si és un usuari sense permisos i cap categoria ha estat marcada com Base de coneixement, la llista de resultats sempre estarà buida.

La interfície de l'aplicació té diferents filtres per afinar la cerca:

  • Arbre de categories i dossiers, mostra l'estructura jeràrquica de l'activitat i permet seleccionar per filtrar.
  • Usuari participant, pot ser informant, responsable, QA o assistent.
  • Tipus de consulta, pot ser No Conformitat, Acció correctiva, Acció de millora, Característica, Tasca, Pedaç, Pregunta, Acció preventiva, Document i Bona pràctica.
  • Estat de les dades consultades, pot ser Nou, No hi ha prou informació/material, Iniciat, Reobert, Demanada reunió, Congelat, Resolt, Verificat i Tancat.
  • Text de cerca, és el text que es buscarà en els títols i l'activitat generada.
  • Límit de resultats, posat per defecte a 300 per cerca.

Els resultats són enllaços per accedir a tot el registre d'activitat, incloent també tota la traça.

Comentaris