Aplicant el Reglament general de protecció de dades

New & Noteworthy
23/5/18
Lluís Turró Cutiller
2.848
0
rgpd

El nou reglament de protecció de dades ens facilita molt la possibilitat de mantenir arxius amb dades dels nostres usuaris. Però també introdueix un nombre de responsabilitats que cal adreçar. Elephant ho posa fàcil.

Agreements API, la solució integrada

Per saber com crear manualment un acord compatible amb el nou RGPD, veieu Agreements.

Per tenir una solució fàcil, per defecte s'inclou un acord compatible amb el nou reglament i que podreu veure al final d'aquest escrit. Per modificacions al text, contacteu amb suport@turro.org.

Aquest s'enviarà a tots els usuaris amb subscripcions actives, permetent acceptar el RGPD des del mateix correu. Tots aquells usuaris que no acceptin explícitament el reglament, deixaran de rebre de les seves subscripcions.

Amés, el sistema funciona igualment per a nous usuaris i noves reglamentacions que vagin apareixent.

Quins correus no es veuen afectats?

Alguns dels correus que envia Elephant i els mòduls BrightSide no es veuen afectats pel RGPD. Aquests són:

  • Correus de les botigues on-line. Els vostres usuaris podran continuar comprant.
  • Tickets d'incidències en serveis i activitat general entre informants i responsables.
  • Recuperacions de password.
  • Correus d'enviament de factures.

El text estàndard

Reglament general de protecció de dades

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) comporta que:

  • El Responsable del Tractament de les teves dades personals és [nom del lloc].
  • La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb [nom del lloc].
  • Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.
  • Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma.

Acceptes rebre informació des de [nom del lloc]?

El text acaba amb dos botons d'opció: Acceptar o Declinar.

Comentaris