BS.D Validated BrightSide
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.

Driver
Lluís Turró Cutiller
Turro.Org

Obertura

Descripció del projecte

Dossiers, projectes i temes per BrightSide.

Llibreries

  • elephant-dossier-[v].jar
Solved
118
Waiting
31
Work in progress
0
Efectivity
97.46%
Positively
115
Day span average
1.99
Issues
31 / 149
Creation Description Type Activity Status
Oct 13, 2015 Re-enviar un e-mail com a informació d'un tema
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Oct 13, 2015 New
Dec 6, 2015 El visor d'activitat de temes, intern i extern, no reconeix les carpetes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Dec 6, 2015 New
Jan 26, 2016 Informe de responsables per categories, mostrant permisos
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task Jan 26, 2016 New
Feb 13, 2016 Incorporar 'Tot' a l'arbre de categories de dossier de la web, com opció de menú
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Feb 13, 2016 New
Feb 15, 2016 Regressió: Permetre filtrar per subjecte de dossier dins 'els meus temes'
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Feb 15, 2016 New
Apr 1, 2016 Crear un notificador per a temes no votats, podent escollir vot vinculant
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Apr 1, 2016 New
May 8, 2016 El visor d'activitat mostra tots els oberts de l'usuari, no més aquells on participa el visitant
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect May 8, 2016 New
Nov 12, 2016 Contemplar que el dossier tipus Projecte pugui tenir dossiers associats
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Nov 12, 2016 New
Nov 28, 2016 Informe de projectes comissió / fase
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Nov 28, 2016 New
Jan 31, 2017 Afegir a temes la lògica de fites amb percent acabat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 31, 2017 New
Feb 10, 2017 Fitxa de manteniment de fites i temes de cos
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Feb 10, 2017 New
Apr 18, 2017 Afegir l'atribut accepted a DescriptorValue per moderar entrades
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Apr 18, 2017 New
May 19, 2017 Afegir el concepte pendent de votar per a la fase de votacions de projectes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jul 26, 2017 New
Jun 2, 2017 En editar projecte a la web, tenir en compte que el canvi de categoria pot portar un canvi de descriptors
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Jun 2, 2017 New
Dec 6, 2017 Moure els notificadors punctuals a notificadors amb cronologia
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Dec 6, 2017 New
Jan 23, 2018 Fites de primer nivell, sense temes 'body'
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jan 23, 2018 New
Jan 23, 2018 Factures (documents adjunts) pujades per fita, un cop tancada
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 23, 2018 New
Jan 23, 2018 Generar acceptacions per les factures pujades
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 23, 2018 New
Mar 28, 2018 Crear el control per editar temes usant TemplateControl per incloure l'editor wiki
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Mar 28, 2018 New
Apr 5, 2018 Afegir getSerializerMappings() a Category i gravar entrades al registre
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Apr 5, 2018 New
May 8, 2018 Permetre a usuaris autenticats participar a categories de dossiers
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement May 8, 2018 New
May 8, 2018 Simplificar les notificacions de projecte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement May 8, 2018 New
May 8, 2018 Afegir petició de participar a les notificacions de contactes que no participin
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement May 8, 2018 New
May 22, 2018 Afegir el nombre de votacions al visor de projectes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement May 22, 2018 New
Aug 31, 2018 Canviar l'adreça web de l'enllaç a dossier per la de DossierEntityInfo
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Aug 31, 2018 New
Sep 3, 2018 La ordenació no és per categoria i repeteix els grups de la llista
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Sep 3, 2018 New
Dec 13, 2018 Un adjunt pot provocar un query did not return a unique result a la taula de detall del tema
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Dec 13, 2018 New
Jan 10, 2019 Afegir descripció llarga a DescriptorDefinition
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jan 10, 2019 New
Jan 10, 2019 Millorar el control de dossiers tipus packs d'hores
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jan 10, 2019 New
Feb 5, 2019 Passar del navegador de fases de projecte a una listbox en dispositius mòbils
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Feb 5, 2019 New
Feb 5, 2019 Passar del navegador de categories de dossiers a una listbox en dispositius mòbils
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Feb 5, 2019 New


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947