BS.D Validated BrightSide
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.

Driver

Obertura

Descripció del projecte

Dossiers, projectes i temes per BrightSide.

Llibreries

  • elephant-dossier-[v].jar

Participants as Beneficiary

Participants as Support

Solved
133
Waiting
41
Work in progress
0
Efectivity
97.74%
Positively
130
Day span average
0.12
Issues
41 / 174
Creation Description Type Activity Status
10/13/15 Re-enviar un e-mail com a informació d'un tema
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 10/13/15 New
12/6/15 El visor d'activitat de temes, intern i extern, no reconeix les carpetes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 12/6/15 New
1/26/16 Informe de responsables per categories, mostrant permisos
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task 1/26/16 New
2/13/16 Incorporar 'Tot' a l'arbre de categories de dossier de la web, com opció de menú
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 2/13/16 New
2/15/16 Regressió: Permetre filtrar per subjecte de dossier dins 'els meus temes'
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 2/15/16 New
4/1/16 Crear un notificador per a temes no votats, podent escollir vot vinculant
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 4/1/16 New
5/8/16 El visor d'activitat mostra tots els oberts de l'usuari, no més aquells on participa el visitant
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 5/8/16 New
11/12/16 Contemplar que el dossier tipus Projecte pugui tenir dossiers associats
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 11/12/16 New
11/28/16 Informe de projectes comissió / fase
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 11/28/16 New
1/31/17 Afegir a temes la lògica de fites amb percent acabat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/31/17 New
2/10/17 Fitxa de manteniment de fites i temes de cos
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/10/17 New
4/18/17 Afegir l'atribut accepted a DescriptorValue per moderar entrades
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 4/18/17 New
6/2/17 En editar projecte a la web, tenir en compte que el canvi de categoria pot portar un canvi de descriptors
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 6/2/17 New
12/6/17 Moure els notificadors punctuals a notificadors amb cronologia
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 12/6/17 New
1/23/18 Fites de primer nivell, sense temes 'body'
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 1/23/18 New
1/23/18 Factures (documents adjunts) pujades per fita, un cop tancada
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/23/18 New
1/23/18 Generar acceptacions per les factures pujades
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/23/18 New
3/28/18 Crear el control per editar temes usant TemplateControl per incloure l'editor wiki
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 3/28/18 New
4/5/18 Afegir getSerializerMappings() a Category i gravar entrades al registre
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 4/5/18 New
5/8/18 Permetre a usuaris autenticats participar a categories de dossiers
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 5/8/18 New
5/8/18 Simplificar les notificacions de projecte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 5/8/18 New
5/8/18 Afegir petició de participar a les notificacions de contactes que no participin
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 5/8/18 New
5/22/18 Afegir el nombre de votacions al visor de projectes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 5/22/18 New
8/31/18 Canviar l'adreça web de l'enllaç a dossier per la de DossierEntityInfo
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 8/31/18 New
1/10/19 Afegir descripció llarga a DescriptorDefinition
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 1/10/19 New
1/10/19 Millorar el control de dossiers tipus packs d'hores
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 1/10/19 New
2/5/19 Passar del navegador de fases de projecte a una listbox en dispositius mòbils
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 2/5/19 New
2/5/19 Passar del navegador de categories de dossiers a una listbox en dispositius mòbils
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 2/5/19 New
3/16/19 Afegir l'element de valoració a la taula d'elements de projecte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 3/16/19 New
3/16/19 Crear la configuració d'elements de dossier/projecte vs rols d'usuari
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 3/16/19 New
6/25/19 Els usuaris administradors no poden pujar més d'una oferta des de la web
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 6/25/19 New
7/9/19 Permetre convidar a participar a projecte amb el mateix discriminador altres contactes usant e-mail
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task 7/9/19 New
7/9/19 Llistat de Licitacions obertes per Ofertants amb projectes en fase RFQ i sense oferta feta
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 7/9/19 New
9/4/19 Input d'etiquetes a l'editor de projecte a la web
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 9/4/19 New
9/4/19 Filtrar els descriptors usant els DossierVisualElements i el títol del descriptor com a name
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task 9/4/19 New
9/4/19 Valoracions autoexcloents per agrupació
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 9/4/19 New
1/15/20 Facilitar l'assignació de responsable de tema des del formulari web
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 1/15/20 New
2/4/20 Fites de projecte editables des de projecte per dinamitzadors i branch admin
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/4/20 New
2/4/20 Admetre la pujada de factures a projectes dins les fites
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/4/20 New
2/18/20 Filtrar opcionalment les notificacions de projecte a només les de les categories on l'usuari participa
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 2/18/20 New
4/2/20 El gantt dóna error d'entitat pel caracter & en dossiers que podrien no tenir temes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 4/2/20 New
You might see more information by signing in and acquiring more permissions.


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947