BS.C Validated BrightSide
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.

Driver

Obertura

Descripció del projecte

Usuaris i contactes per BrightSide.

Llibreries

  • contacts-[v].jar
  • contacts-vcard-[v].jar

Participants as Beneficiary

Participants as Support

Solved
65
Waiting
13
Work in progress
0
Efectivity
98.46%
Positively
64
Day span average
0
Issues
13 / 78
Creation Description Type Activity Status
11/11/13 Soft-Sign-In
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 11/11/13 New
8/27/15 La confirmació d'usuaris registrats es mostra amb una URL oberta, caldria usar Actions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 8/27/15 New
12/21/16 Incloure getBusiness(), getDepartment() i getHeadquarters() tornant la relació a Contact
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/21/17 New
1/25/17 Afegir les relacions tipificades Projectes i Operacions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/25/17 New
2/4/17 Formulari web de sindicació a determinats grups socials, relacionats amb publicacions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/4/17 New
2/10/17 Visor web d'activitat del contacte (participacions, subscripcions, etc.) afegit a la fitxa
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/10/17 New
8/31/18 Mostrar l'empresa en el Acceptance API via control estàndard
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 8/31/18 New
8/31/18 Mostrar la relació completa en taules d'acceptació del Acceptance API
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 8/31/18 New
9/5/18 Canviar l'enllaç del correu de confirmació d'acceptació de MyAcceptances al visor web de l'entitat acceptada
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task 9/5/18 New
3/12/20 Unificar Quant a i el Directori per a poder configurar perfils d'empreses
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 3/12/20 New
3/26/20 Nou organigrama de contactes amb relacions amb atributs per permetre més d'un rol
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 3/26/20 New
5/9/20 Poder editar dades de l'empresa de l'organigrama
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 5/9/20 New
8/18/20 Permetre confirmar l'assistència via l'estat de confirmat als Attendee de les convocatòries
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 8/18/20 New
You might see more information by signing in and acquiring more permissions.


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947