BS.C Validated BrightSide
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.

Driver
Lluís Turró Cutiller
Fundació TiC

Obertura

Descripció del projecte

Usuaris i contactes per BrightSide.

Llibreries

  • contacts-[v].jar
  • contacts-vcard-[v].jar
Solved
37
Waiting
9
Work in progress
1
Efectivity
97.3%
Positively
36
Day span average
0
Issues
11 / 47
Creation Description Type Activity Status
Nov 11, 2013 Soft-Sign-In
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Nov 11, 2013 New
Aug 27, 2015 La confirmació d'usuaris registrats es mostra amb una URL oberta, caldria usar Actions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Aug 27, 2015 New
May 6, 2016 Afegir l'atribut 'Canvi de password en el següent login' per a tots els usuaris que han oblidat el passord
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature May 6, 2016 New
Dec 21, 2016 Incloure getBusiness(), getDepartment() i getHeadquarters() tornant la relació a Contact
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 21, 2017 New
Jan 25, 2017 Afegir les relacions tipificades Projectes i Operacions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 25, 2017 New
Feb 4, 2017 Formulari web de sindicació a determinats grups socials, relacionats amb publicacions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Feb 4, 2017 New
Feb 10, 2017 Visor web d'activitat del contacte (participacions, subscripcions, etc.) afegit a la fitxa
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Feb 10, 2017 New
May 19, 2017 Evitar login duplicat en la importació de contactes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect May 19, 2017 New
Nov 16, 2017 Programació enviament convocatòries
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Nov 16, 2017 New
Apr 3, 2018 Editar el contacte superior de l'organigrama dóna error dins la fitxa de contacte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Apr 5, 2018 Reopened
May 19, 2018 Agreements API per GDPR i condicions d'ús
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature May 19, 2018 New