BS.C Validated BrightSide
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.

Driver
Lluís Turró Cutiller
Turro.Org

Obertura

Descripció del projecte

Usuaris i contactes per BrightSide.

Llibreries

  • contacts-[v].jar
  • contacts-vcard-[v].jar

Participants as Beneficiary

Fundació TiC
Turro.Org
Solved
43
Waiting
13
Work in progress
0
Efectivity
97.67%
Positively
42
Day span average
2.54
Issues
13 / 56
Creation Description Type Activity Status
11/11/13 Soft-Sign-In
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 11/11/13 New
8/27/15 La confirmació d'usuaris registrats es mostra amb una URL oberta, caldria usar Actions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 8/27/15 New
5/6/16 Afegir l'atribut 'Canvi de password en el següent login' per a tots els usuaris que han oblidat el passord
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 5/6/16 New
12/21/16 Incloure getBusiness(), getDepartment() i getHeadquarters() tornant la relació a Contact
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/21/17 New
1/25/17 Afegir les relacions tipificades Projectes i Operacions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/25/17 New
2/4/17 Formulari web de sindicació a determinats grups socials, relacionats amb publicacions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/4/17 New
2/10/17 Visor web d'activitat del contacte (participacions, subscripcions, etc.) afegit a la fitxa
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/10/17 New
5/24/18 L'edició de my-data provoca connector duplicats en alguns contactes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 5/24/18 New
8/31/18 Mostrar l'empresa en el Acceptance API via control estàndard
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 8/31/18 New
8/31/18 Mostrar la relació completa en taules d'acceptació del Acceptance API
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 8/31/18 New
9/5/18 Canviar l'enllaç del correu de confirmació d'acceptació de MyAcceptances al visor web de l'entitat acceptada
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task 9/5/18 New
11/21/18 Formulari de perfil a l'àrea d'usuari, afegint my-data
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 11/21/18 New
1/18/19 Afegir l'empresa a la combobox de contactes i usar el sistema value per item
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 1/18/19 New

Comments


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947