BS.C Validated BrightSide
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.

Driver
Lluís Turró Cutiller
Turro.Org

Obertura

Descripció del projecte

Usuaris i contactes per BrightSide.

Llibreries

  • contacts-[v].jar
  • contacts-vcard-[v].jar
Solved
43
Waiting
13
Work in progress
0
Efectivity
97.67%
Positively
42
Day span average
9.07
Issues
13 / 56
Creation Description Type Activity Status
Nov 11, 2013 Soft-Sign-In
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Nov 11, 2013 New
Aug 27, 2015 La confirmació d'usuaris registrats es mostra amb una URL oberta, caldria usar Actions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Aug 27, 2015 New
May 6, 2016 Afegir l'atribut 'Canvi de password en el següent login' per a tots els usuaris que han oblidat el passord
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature May 6, 2016 New
Dec 21, 2016 Incloure getBusiness(), getDepartment() i getHeadquarters() tornant la relació a Contact
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 21, 2017 New
Jan 25, 2017 Afegir les relacions tipificades Projectes i Operacions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 25, 2017 New
Feb 4, 2017 Formulari web de sindicació a determinats grups socials, relacionats amb publicacions
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Feb 4, 2017 New
Feb 10, 2017 Visor web d'activitat del contacte (participacions, subscripcions, etc.) afegit a la fitxa
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Feb 10, 2017 New
May 24, 2018 L'edició de my-data provoca connector duplicats en alguns contactes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect May 24, 2018 New
Aug 31, 2018 Mostrar l'empresa en el Acceptance API via control estàndard
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Aug 31, 2018 New
Aug 31, 2018 Mostrar la relació completa en taules d'acceptació del Acceptance API
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Aug 31, 2018 New
Sep 5, 2018 Canviar l'enllaç del correu de confirmació d'acceptació de MyAcceptances al visor web de l'entitat acceptada
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task Sep 5, 2018 New
Nov 21, 2018 Formulari de perfil a l'àrea d'usuari, afegint my-data
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Nov 21, 2018 New
Jan 18, 2019 Afegir l'empresa a la combobox de contactes i usar el sistema value per item
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jan 18, 2019 New


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947