AMC Resolució
Amic, AmicConta, AmicPOS
Gestió, comptabilitat i punt de venda per venda al detall de gran rotació.