AMC Oppositing Amic
Amic, AmicConta, AmicPOS
Gestió, comptabilitat i punt de venda per venda al detall de gran rotació.

Creation4/4/11
Driver

Obertura

Descripció del projecte

Gestió, comptabilitat i punt de venda per venda al detall de gran rotació.

  • Comptabilitat desglosada.
  • Comanda automatitzada.
  • Recollida i enviament de informació automatitzats.
  • Gestió de preus.
  • Gestió d'espai i col·locació.

Tancament

Resolució del projecte

El projecte porta en funcionant des del 1999 i ha passat per varies implantacions, apart de la inicial.

Participants as Beneficiary

Solved
4
Waiting
1
Work in progress
0
Efectivity
100%
Positively
4
Day span average
99
Issues
1 / 5

Issues

Responsible: Lluís Turró Cutiller
12/1/13
Frozen
You might see more information by signing in and acquiring more permissions.