DOC Idea Desplegament
Documentació en línia
L'objectiu d'aquest projecte és afavorir la incorporació de la documentació més tècnica per a desplegaments.

Creation5/29/21
Driver

Obertura

Descripció del projecte

Un dels reptes més feixucs és documentar els mòduls del servei BaaS i la configuració quan es fa el desplegament. Per sort, la comunicació entre les persones que fan desplegaments és prou dinàmica per trobar solucions en poc temps.

L'objectiu d'aquest projecte és afavorir la incorporació de la documentació més tècnica en la part de Documentació.

Com a fites a aconseguir, tenim:

  • Documentació tècnica imprescindible pel desplegament.
  • Documentació tècnica dels contexts estandarditzats.
  • Aconseguir separar la documentació segons el target a qui va destinada.
  • Documentació en línia similar a la de l'editor wiki.

Participants as Beneficiary

Solved
0
Waiting
1
Work in progress
0
Efectivity
0%
Positively
0
Day span average
0
Issues
1 / 1

Issues

You might see more information by signing in and acquiring more permissions.