AMW Idea
Amic WebApp
Interfície web per a la aplicació Amic.

Projecte Amic

Amic va ser desenvolupat inicialment en hores lliures per Lluís Turró. Uns 9 mesos després de l'inici, la cadena Establiments d'Alimentació va adoptar el software i va impulsar una forta fase d'adaptació a la base de dades MS SQL Server.

El desenvolupament es va fer en Object Pascal de Borland, entorn Delphi. El projecte mai va deixar de ser una versió beta, sota copyright del desenvolupador.