EL Validated Elephant
Elephant
Marc web basat en components.

Driver
Lluís Turró Cutiller
Turro.Org

Obertura

Descripció del projecte

Marc web basat en components.

Llibreries

  • elephant-[v].jar
  • elephant-auth-[v].jar
  • elephant-jpa-[v].jar
  • elephant-math-[v].jar
  • elephant-scheduler-[v].jar
  • elephant-wd-common-[v].jar
  • syntaxparser-[v].jar
Solved
39
Waiting
14
Work in progress
0
Efectivity
97.44%
Positively
38
Day span average
0.58
Issues
14 / 53
Creation Description Type Activity Status
May 20, 2011 Pàgina no trobada, redirigir a una pàgina d'advertència i retornar Err. 301?
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement May 20, 2011 New
Aug 18, 2015 Crear elephant-commons amb anotacions i interfícies
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Aug 18, 2015 New
Dec 15, 2015 Normalitzar les path de context per elements de cerca o navegació (pubPath vs context.fullPath)
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Dec 15, 2015 New
Dec 19, 2015 Controlar el pool d'instàncies que fa Freemarker, confon canvi d'app amb class reloading
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Jan 11, 2016 New
Jan 26, 2016 Si el context de desconnexió era /user-list tornar a user-list
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task Jan 26, 2016 New
Jan 31, 2016 Possibilitar l'eliminació de la lectura de DaoHtmlSearch pels parsers
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jan 31, 2016 New
Apr 8, 2016 Implementar el count() dins els iteradors sense necessitat de cridar render()
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Apr 8, 2016 New
Apr 17, 2016 Registre d'usuari via formulari web
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Process May 31, 2016 New
May 2, 2016 Revisar l'acció d'imprimir context, que carregui també les plantilles de l'arrel correcte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect May 2, 2016 New
May 11, 2016 Mostrar un botó 'inici' per anar al començament de la pàgina
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement May 11, 2016 New
Jun 10, 2016 Els menús que no es mostren als navegadors, no surten a la barra per la versió mòbil/tablet, ni els seus submenús
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Jun 10, 2016 New
Aug 3, 2016 Actualitzar elephant-jpa a Hibernate 5.2
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Aug 3, 2016 New
Jan 31, 2017 Crear una macro per dates, incloent formats de data
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 31, 2017 New
Feb 6, 2017 Detecció de primera autenticació, per gestionar termes i condicions de servei
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Feb 6, 2017 New

Comments