Modules working within BrightSide Application Framework can use the out-of-the-box well-featured, matured libraries included:

  • BrightSide Contacts
  • BrightSide Attachments + Working Directory
  • BrightSide Dossiers
  • BrightSide Publications
  • BrightSide CRM
  • BrightSide Financials
  • BrightSide ERP

Due BrightSide Application Framework builds upon the Elephant libraries, working entities are easily published through the web. No HTML experience required, not even for programmers.

BrightSide Application Framework uses ZK and is a Case Study.

BrightSide DEMO Site

Download source code in Downloads . See source code documentation in Javadoc .

Read about Turro.Org as Foundation in Foundation .

Projectes revisitat, el dossier com a gestor de projecte

New & Noteworthy
Jan 22, 2017
Lluís Turró Cutiller
137
0

La nova versió de BrightSide Dossiers porta el nou tipus de dossier: Projecte. Junt amb el nou tipus, els usuaris podran veure en l'apartat Dossiers del menú web, Els meus Projectes. El nou visor es composa de dos navegadors principals, categories i fases.


Novetats per a projectes

Quan s'indica que un dossier és un projecte, la fitxa de dossier canvia per mostrar les noves característiques de projecte. Apart d'un conjunt de camps, la més important és la fase de projecte. Aquesta substitueix l'estat del dossier en la barra d'eines i defineix un conjunt d'accions possibles en el visor web. Per exemple, mentre un projecte és una Idea o està a la Incubadora, els usuaris registrats poden demanar participar-hi. La forma de participació la aprèn d'altres participacions a projectes. En la fase de Concurs, els usuaris ofertants podran pujar ofertes directament al projecte.

Pel que fa a les participacions a projecte, els usuaris poden fer-ho usant els estàndard Beneficiari, Ofertant o Coordinador. Els projectes també tenen la figura del Dinamitzador.

Pel que fa a les ofertes, són temes tipus Proposta usant la agrupació Oferta.

Els projectes poden configurar fàcilment les fitxes d'obertura i tancament per formar part del propi projecte, i no com document adjunt. Cadascuna de les fitxes pot tenir tants apartats com necessiti.

Novetats per a dossiers

Els dossiers en general es beneficien de les noves característiques de projectes. Per exemple, les agrupacions de temes són també vàlides per a dossiers. I les participacions d'usuaris amb discriminadors.

La configuració de descriptors per a crear fitxes de dossier són també una nova característica que els projectes porten al mòdul.

Conclusió

BrightSide Dossiers dóna un nou pas per aconseguir que la documentació de projectes estigui dins un mateix entorn, configurable, escalable i sota el control de l'usuari final.

La meva activitat, persones implicades i comportament general, el visor Elephant de BS Dossiers

New & Noteworthy
May 8, 2016
Lluís Turró Cutiller
475
0


Elephant introdueix el nou visor d'activitat per a dossiers.

Característiques del visor d'activitat

  • El visor mostra l'activitat de l'usuari, no la del conjunt del sistema. Cada visitant veurà informació relativa als seus temes, incloent persones implicades.
  • Les gràfiques tenen enllaços actius que porten directament a la base de coneixement i permeten veure el detall de l'activitat.
  • Es mostren dades numèriques de participants, separades pel tipus de participació.

Dades segures, sensibles a qui les veu

BrightSide Dossiers, el mòdul que controla les dades de fons, manté en tot moment les dades mostrades dins els nivells de seguretat adequats a l'usuari. Es mostra allò que l'usuari pot veure, tant de temes com de persones amb les que ha mantingut alguna relació de feina.

Es manté també el nivell de permisos pel que fa a facilitar l'accés al nucli de l'aplicació.

Nova característica estàndard, out-of-the-box

La funcionalitat proporcionada pel visor d'activitat és una característica dels nous BaaS. Els usuaris de BaaS donaran la mateixa funcionalitat als seus clients, proveïdors i col·laboradors.

Pendent de revisió, el nou concepte per a temes que permet oblidar el correu

New & Noteworthy
May 8, 2016
Lluís Turró Cutiller
523
0

Des de les primeres versions de la interfície web per a temes, es va buscar facilitar la funcionalitat, amagant totes aquelles opcions complexes que portaven als usuaris primerencs a dubtar davant els formularis.

Un dels exemples d'aquesta simplificació és la manera en que es resolen les feines. De les múltiples opcions possibles s'escullen només dues: Solucionat i No es soluciona.

Segons les bones pràctiques per a temes, tal i com es descriu a Inici i final d'un tema, el correcte seria que el responsable resolgui i deixi a l'informant la responsabilitat de tancar el tema, un cop comprovat que està realment resolt.

La suma de simplificacions aplicada als formularis web per a temes, fa que els temes quedin tancats immediatament després de ser resolts. Una de les coses que s'aconsegueix amb aquesta simplificació és que el tema en qüestió desapareix d'els meus temes. L'informant rep el correu indicant que el tema s'ha resolt i cap nova acció es requerida. Molt fàcil, però...

Les comprovacions no són sempre possibles al moment

Una incidència pot estar resolta pel responsable, però qui l'ha reportat podria no tenir manera, o temps, d'executar la comprovació. Què ha de fer doncs? Guardar el correu notificant la resolució fins tenir temps de comprovar-ho?

Pendent de revisió

BS Dossiers afegeix un nou estat a la participació dins un tema. No és un estat del propi tema, sinó que afecta només als informants. La lògica que segueix és la següent: Quan un participant que no és l'informant tanca un tema, s'activa l'estat pendent de revisió per a l'informant del tema. Els usuaris amb temes pendents de revisió, veuran l'avís en el visor d'activitat Elephant per a BS Dossiers. Un tema pendent de revisió té una nova acció possible, Arxivar. Arxivar un tema pendent de revisió és, simplement, deixar de tenir-lo pendent, haver-lo revisat. Sense necessitat de estar guardant el correu de notificació.Source code and Demo site downloads

See some video tutorials in the documentation pages.