Modules working within BrightSide Application Framework can use the out-of-the-box well-featured, matured libraries included:

 • BrightSide Contacts
 • BrightSide Attachments + Working Directory
 • BrightSide Dossiers
 • BrightSide Publications
 • BrightSide CRM
 • BrightSide Financials
 • BrightSide ERP

Due BrightSide Application Framework builds upon the Elephant libraries, working entities are easily published through the web. No HTML experience required, not even for programmers.

BrightSide Application Framework uses ZK and is a Case Study.

BrightSide DEMO Site

Download source code in Downloads . See source code documentation in Javadoc .

Read about Turro.Org as Foundation in Foundation .

Canvis en el mòdul de publicacions, més característiques per la sintaxis wiki

New & Noteworthy
Mar 29, 2016
Lluís Turró Cutiller
81
0

Les darreres modificacions del mòdul de publicacions mantenen la compatibilitat descendent, a l'hora que milloren clarament les capacitats de la sintaxis wiki.

Canvi de repositori per defecte

El repositori per defecte per arxius d'imatges, PDFs, etc. era fins ara comú a totes les publicacions. Quan la quantitat d'imatges era gran, l'usuari havia d'estar atent i crear tants directoris com publicacions per evitar el descontrol.

En aquesta versió, es manté el repositori comú, però es crea un nou repositori únic per publicació. Aquest repositori surt, amés, en les pestanyes de la publicació.

Funcionalitat afegida per imatges

Dins els templates, s'ha afegit una convenció de directoris amb una determinada funcionalitat.

 • Les imatges a l'arrel s'afegeixen manualment.
 • Les imatges del directori topmost surten després del títol, ocupant tot l'ample.
 • Les imatges del directori priorized surten després del sumari, ocupant tot l'ample.
 • Les imatges del directori included surten al final del cos, ocupant la meitat de l'ample.

Tant les topmost com les priorized es veuen en el llistat. Les included només quan es veu la publicació sencera.

De la mateixa manera, les topmost i les priorized s'envien dins la notificació per correu.

Nou template per publicacions

Ara és més fàcil configurar el format de correu per publicacions. Les plantilles es troben a templates-mail/content i es poden sobre-escriure amb el sistema habitual de afegir /site.

El que vindrà

El canvi de sistema d'enviament permetrà crear convencions per arxius adjunts, com per exemple els PDFs. D'aquesta manera serà més fàcil decidir si crear arxius de descàrrega o enviar-los directament per correu.

Creant la base de coneixement des del dia a dia, o com aprofitar el que s'ha fet

New & Noteworthy
Feb 19, 2016
Lluís Turró Cutiller
162
0

Què es pot veure?

La base de coneixement BrightSide es genera utilitzant la feina del dia a dia. Les incidències, les accions de millora, les preventives, les correctives. Les preguntes més freqüents, les bones pràctiques. Les tasques.

La base de coneixement no requereix ordenació prèvia, ni bones descripcions. Simplement aprofita tot el que li han dit per després mostrar-ho.

Qui ho pot veure?

La base de coneixement utilitza criteris de funcionament diari per establir qui pot veure la informació. També permet forçar la publicació a la base, de elements no directament públics.

Un usuari podrà veure:

 • Tota la informació en la que ha participat.
 • Tota la informació que pengi de dossiers on té permís de consulta (propietari o veure tots els temes).
 • Tota la informació que pengi de categories on té permís de consulta (propietari o veure tots els temes).
 • Tota la informació de dossiers que pengin de categories amb l'atribut Base de coneixement activat.

Com es pot veure, la base de coneixement no queda restringida al que es considera publicable, ni a allò en el que s'ha participat. La base varia el seu abast segons l'usuari, ajudant-lo a aprendre sense distraccions.

Com accedim a la base?

La base de coneixement és dins el mòdul de BrightSide Dossiers i en la barra d'eines. També té una interfície web, adaptable a dispositius mòbils, per poder ser consultada des de qualsevol lloc.

Cal ser un usuari registrat. Si és un usuari sense permisos i cap categoria ha estat marcada com Base de coneixement, la llista de resultats sempre estarà buida.

La interfície de l'aplicació té diferents filtres per afinar la cerca:

 • Arbre de categories i dossiers, mostra l'estructura jeràrquica de l'activitat i permet seleccionar per filtrar.
 • Usuari participant, pot ser informant, responsable, QA o assistent.
 • Tipus de consulta, pot ser No Conformitat, Acció correctiva, Acció de millora, Característica, Tasca, Pedaç, Pregunta, Acció preventiva, Document i Bona pràctica.
 • Estat de les dades consultades, pot ser Nou, No hi ha prou informació/material, Iniciat, Reobert, Demanada reunió, Congelat, Resolt, Verificat i Tancat.
 • Text de cerca, és el text que es buscarà en els títols i l'activitat generada.
 • Límit de resultats, posat per defecte a 300 per cerca.

Els resultats són enllaços per accedir a tot el registre d'activitat, incloent també tota la traça.

La llibreria Elephant incorpora compatibilitat amb entorns per dispositius mòbils

New & Noteworthy
Jan 31, 2016
Lluís Turró Cutiller
190
0

Des de la primera versió de Elephant, branca de XMLPortal 3.0, la principal preocupació ha estat la creació i organització de continguts. Ara Elephant arriba a la versió 2.0 amb codi fiable i provat.

Del "tenim espai de sobres" al "potser no hi cabrà"

Quan semblava que les pantalles només feien que créixer, apareixen els dispositius mòbils i tot canvia. Després, un cop provat que escriure versions diferents per a cada dispositiu era excessiu, surten les primers aplicacions amb interfícies HTML+CSS+JavaScript, que simulen la funcionalitat de les aplicacions natives. El primer pas per compatibilitzar les webs amb tots els dispositius que hi accedeixen ja estava fet.

La mateixa web, el mateix contingut, arreu

Elephant 2.0 incorpora formats compatibles amb tots els dispositius, sense canviar el format, simplement ajustant les fonts i els elements a la mida del dispositiu.

Els formats inclouen:

 • Pàgines web normals
 • Menús de navegació
 • Mòduls BrightSide
  • Llistats de contactes
  • Dossiers / Projectes / Expedients
  • Temes / Incidències / Seguiment de tasques
  • Publicacions
  • Núvol de etiquetes
  • Cercadors
 • Formularis per
  • Comentaris
  • Reportar temes / incidències
  • Contactar

Exemples

Un exemple de projecte en el mateix Elephant.

Informació dels pasos necessaris per incorporar un nou framework, o activar el que ve per defecte amb Elephant 2.0, la trobareu a Incorporar un mobile framework a les llibreries Elephant.Source code and Demo site downloads

See some video tutorials in the documentation pages.