Modules working within BrightSide Application Framework can use the out-of-the-box well-featured, matured libraries included:

 • BrightSide Contacts
 • BrightSide Attachments + Working Directory
 • BrightSide Dossiers
 • BrightSide Publications
 • BrightSide CRM
 • BrightSide Financials
 • BrightSide ERP

Due BrightSide Application Framework builds upon the Elephant libraries, working entities are easily published through the web. No HTML experience required, not even for programmers.

BrightSide Application Framework uses ZK and is a Case Study.

BrightSide DEMO Site

Download source code in Downloads . See source code documentation in Javadoc .

Read about Turro.Org as Foundation in Foundation .

La meva activitat, persones implicades i comportament general, el visor Elephant de BS Dossiers

New & Noteworthy
May 8, 2016
Lluís Turró Cutiller
385
0


Elephant introdueix el nou visor d'activitat per a dossiers.

Característiques del visor d'activitat

 • El visor mostra l'activitat de l'usuari, no la del conjunt del sistema. Cada visitant veurà informació relativa als seus temes, incloent persones implicades.
 • Les gràfiques tenen enllaços actius que porten directament a la base de coneixement i permeten veure el detall de l'activitat.
 • Es mostren dades numèriques de participants, separades pel tipus de participació.

Dades segures, sensibles a qui les veu

BrightSide Dossiers, el mòdul que controla les dades de fons, manté en tot moment les dades mostrades dins els nivells de seguretat adequats a l'usuari. Es mostra allò que l'usuari pot veure, tant de temes com de persones amb les que ha mantingut alguna relació de feina.

Es manté també el nivell de permisos pel que fa a facilitar l'accés al nucli de l'aplicació.

Nova característica estàndard, out-of-the-box

La funcionalitat proporcionada pel visor d'activitat és una característica dels nous BaaS. Els usuaris de BaaS donaran la mateixa funcionalitat als seus clients, proveïdors i col·laboradors.

Pendent de revisió, el nou concepte per a temes que permet oblidar el correu

New & Noteworthy
May 8, 2016
Lluís Turró Cutiller
391
0

Des de les primeres versions de la interfície web per a temes, es va buscar facilitar la funcionalitat, amagant totes aquelles opcions complexes que portaven als usuaris primerencs a dubtar davant els formularis.

Un dels exemples d'aquesta simplificació és la manera en que es resolen les feines. De les múltiples opcions possibles s'escullen només dues: Solucionat i No es soluciona.

Segons les bones pràctiques per a temes, tal i com es descriu a Inici i final d'un tema, el correcte seria que el responsable resolgui i deixi a l'informant la responsabilitat de tancar el tema, un cop comprovat que està realment resolt.

La suma de simplificacions aplicada als formularis web per a temes, fa que els temes quedin tancats immediatament després de ser resolts. Una de les coses que s'aconsegueix amb aquesta simplificació és que el tema en qüestió desapareix d'els meus temes. L'informant rep el correu indicant que el tema s'ha resolt i cap nova acció es requerida. Molt fàcil, però...

Les comprovacions no són sempre possibles al moment

Una incidència pot estar resolta pel responsable, però qui l'ha reportat podria no tenir manera, o temps, d'executar la comprovació. Què ha de fer doncs? Guardar el correu notificant la resolució fins tenir temps de comprovar-ho?

Pendent de revisió

BS Dossiers afegeix un nou estat a la participació dins un tema. No és un estat del propi tema, sinó que afecta només als informants. La lògica que segueix és la següent: Quan un participant que no és l'informant tanca un tema, s'activa l'estat pendent de revisió per a l'informant del tema. Els usuaris amb temes pendents de revisió, veuran l'avís en el visor d'activitat Elephant per a BS Dossiers. Un tema pendent de revisió té una nova acció possible, Arxivar. Arxivar un tema pendent de revisió és, simplement, deixar de tenir-lo pendent, haver-lo revisat. Sense necessitat de estar guardant el correu de notificació.

Canvis en el mòdul de publicacions, més característiques per la sintaxis wiki

New & Noteworthy
Mar 29, 2016
Lluís Turró Cutiller
459
0

Les darreres modificacions del mòdul de publicacions mantenen la compatibilitat descendent, a l'hora que milloren clarament les capacitats de la sintaxis wiki.

Canvi de repositori per defecte

El repositori per defecte per arxius d'imatges, PDFs, etc. era fins ara comú a totes les publicacions. Quan la quantitat d'imatges era gran, l'usuari havia d'estar atent i crear tants directoris com publicacions per evitar el descontrol.

En aquesta versió, es manté el repositori comú, però es crea un nou repositori únic per publicació. Aquest repositori surt, amés, en les pestanyes de la publicació.

Funcionalitat afegida per imatges

Dins els templates, s'ha afegit una convenció de directoris amb una determinada funcionalitat.

 • Les imatges a l'arrel s'afegeixen manualment.
 • Les imatges del directori topmost surten després del títol, ocupant tot l'ample.
 • Les imatges del directori priorized surten després del sumari, ocupant tot l'ample.
 • Les imatges del directori included surten al final del cos, ocupant la meitat de l'ample.

Tant les topmost com les priorized es veuen en el llistat. Les included només quan es veu la publicació sencera.

De la mateixa manera, les topmost i les priorized s'envien dins la notificació per correu.

Nou template per publicacions

Ara és més fàcil configurar el format de correu per publicacions. Les plantilles es troben a templates-mail/content i es poden sobre-escriure amb el sistema habitual de afegir /site.

El que vindrà

El canvi de sistema d'enviament permetrà crear convencions per arxius adjunts, com per exemple els PDFs. D'aquesta manera serà més fàcil decidir si crear arxius de descàrrega o enviar-los directament per correu.Source code and Demo site downloads

See some video tutorials in the documentation pages.