Tecnologia


Tecnologia a la empresa

Agilitza les tasques diàries

Controla possibles errors

Millora la capacitat de decisió

La tecnologia a BrightSide

Integració

Totes les dades son dins el mateix entorn

Poden ser usades per tots els mòduls

Les coses es diuen un sol cop i ben dites

Escalabilitat

Els mòduls estan dissenyats per a créixer

Gaudeix de les avantatges de les aplicacions distribuïdes

Es desplega sobre l'especificació Java Enterprise Edition

Emmagatzema dades usant el Java Persistent Layer

Seguretat

Permet usar connexions segures amb SSL

L'aplicació controla l'accés d'usuari amb perfils, assignats via grups socials

Registre l'activitat per usuari

Registre l'activitat per entitat

Es fan còpies diàries desateses

Ubiqüitat

No necessita instal·lació

Funciona des de qualsevol connexió a Internet

S'executa dins l'explorador

Imprimeix generant arxius PDF

Multi-usuari

La política d'ús es basa en la capacitat del servidor contractat:

 • Una empresa amb molts treballadors pot tenir poca informació guardada
 • Un autònom pot generar molta informació

Multi-plataforma

BrightSide soporta:

 • Windows 7, Vista, XP
 • MacOS
 • Ubuntu, Kubuntu
 • RedHat
 • OpenSuse
 • Mandriva
 • Fedora
 • Debian
 • ...i més

...tant al servidor com al client

Basat en estàndards

 • Servlet
 • JSP
 • Java Server Faces
 • JPA
 • DOM
 • Chain
 • Plug-ins
 • Entity Factories
 • Injection
 • SQL
 • JQL
 • Xpath
 • XML
 • XSLT

...per mencionar-ne alguns

Versió per impresora
Català08/09/13 15:58Lluís Turró Cutiller