Començar amb la plataforma

Dona't d'alta a Turro.Org

La Fundació TiC recomana distribuïdors que segueixen els valors de la Fundació.

Valors

Dona d'alta els contactes amb qui et relaciones

La plataforma ordenarà els teus contactes segons els tractes que tinguis amb ells.

Un contacte pot ser un usuari a la web, un client, un proveïdor, un colaborador. La plataforma els agruparà segons els grups socials als que pertanyin, i els hi donarà els permisos necessaris perque puguin veure allò que els hi pertoca.

Introdueix documentació

PDFs, contractes, factures, pressupostos, expedients, accions preventives, no conformitats...

La plataforma et permet adjuntar, crear, imprimir, compartir, signar. I amb còpies de seguretat desateses. Podràs dormir una mica més tranquil.

Delega i gaudeix de més temps

El teu nou entorn permet delegar en altres persones, amb diferents responsabilitats.

Un administratiu, un assitent a direcció, un client, un auxiliar comptable. Tots tenen lloc i en tots podràs confiar... bé, sabent que tot el que es faci queda registrat i ben guardat.

Versió per impresora
Català08/09/13 16:05Lluís Turró Cutiller