Contactes

BrightSide Contacts


Integració amb la plataforma

Els contactes es donen d'alta una sola vegada i es reutilitzen tants cops com calgui.

Tota la informació queda introduïda

Tot el que sap del contacte queda introduït, incloent arxius i relacions amb altres contactes.

Perfils associats a grups socials

Assignació de permisos als contactes per la simple afiliació a un grup social.

Registre d'activitat

L'activitat del contacte queda registrada dins la plataforma, amb data, hora i acció feta.

Compatibilitat

Contactes importables i exportables vCard, generació QR-Code.

Versió per impresora
Català08/09/13 16:03Lluís Turró Cutiller