Elephant introduces the Sendable attribute, plenty to discover

New & Noteworthy
5/11/18
Lluís Turró Cutiller
2,738
0

Next Elephant update will include Sendable attributes for some entities. Knowing that those entities already were sent to subscribers / attendees, why introducing a new API?

Sendable, what and why

Sendable has two main attributes, schedule and sent. schedule is a date and time field, representing when the entity should be sent. sent is set to TRUE when the entity has been sent. Sendable has also a list of SendableAssistant. The function of this list is the possibility to add recipients when sending.

Sendable was mainly added to schedule sending a Convocation. When programming a convocation, the assistant list is replaced by the convocation list of attendees.


Sendable attributes for a convocation.

Sendable on publications

Publications already have a sending method that suits perfectly for most cases. We should we use Sendable when we have a private category publication, with an always varying number of subscribers. We can keep the category with no subscribers and use Sendable assistants instead.

Differences between category sending method and Sendable

Category

Sendable

Mail subject is category related, since the message body can contain more than one publication.

Mail subject is the publication title.

Recipients are controlled by the category.

Recipients are Sendable assistants, unique for this publication.

The mail queue controls when publication are sent, taking into account user options when public.

The mail is sent as state in schedule attribute.


Sendable attributes for a publication.To make these differences more effective, category subscribers aren't included in Sendable assistants.

How it works?

Sendable depends on the Elephant Mail Queue task, concretely with the ON_GENERATED option. Every time it checks for queue messages does check for Sendable past due. For normal configurations, nothing needs to be done.

What comes next

Sendable will be included in more entities and we'll be listening to user feedback. Keep connected!

Elephant goes social

New & Noteworthy
4/9/18
Lluís Turró Cutiller
5,083
0

Next release of the Elephant libraries will come with formatting support for social networks. The goal is achieved by generating Open Graph metas.

The user is in full control

Images can be socialized by simply following the instructions in http://www.turro.org/docs/elephant/social. For publications, images will be selected using the conventions described in http://www.turro.org/docs/brightside/publicatons/conventions.

How does it look like?


Twitter example


Whatsapp example


Facebook example

Elephant's new features for SEO

New & Noteworthy
1/29/18
Lluís Turró Cutiller
7,308
0

The new Elephant version comes with some new features that will make life easier for SEO. The most relevant are:

Publication URLs

Previous to Elephant URL-as-parameter, BrightSide Publication URLs were generated using the publication ID. Something like ?item=n. This has been override by easy-to-read URLs. Something like /elephants-new-features-for-seo, which happens to be the URL for this one you're now reading.

Currently, the URLs are auto-generated when the publication is saved. And wont change in future savings. The new system is backward compatible with the previous one.

The URL-as-parameter generates when publication entities have their own context defined. See Sitemap.

No follow property for some links

The links affected (but not exclusively) are:

 • Authentication required links.
 • Print version links.
 • Pagination links.
 • Cloud tag links.
 • Category links.

Auto-generated sitemap

Elephant generates a sitemap from all its contexts. Also, requires BrightSide modules to provide relevant URLs. See Sitemap for more information.

Darrers canvis en les notificacions dels mòduls BrightSide usant Elephant Mail

New & Noteworthy
12/6/17
Lluís Turró Cutiller
12,422
0

El nou API de correus que utilitza la plataforma modifica alguns dels comportaments actuals respecte la periodicitat de les notificacions i quins són els usuaris administradors en les notificacions de sistema, ja sigui la plataforma en general o algun dels mòduls.

Canvis importants per a usuaris administradors

Elephant proporciona a tots els mòduls la opció de crear pools d'enviament de correus. Dins aquestes pools es configuren les dades del correu d'enviament. Les versions prèvies de Elephant donaven espai, dins aquestes mateixes pools, per indicar quin era el correu a utilitzar per a missatges de sistema. Per exemple, nous usuaris, nous comentaris a moderar, ...

Elephant Mail varia substancialment aquest comportament, al escollir els usuaris que reben les notificacions de sistema pel seu rol dins la plataforma, enlloc de per configuració de pool. Així, els usuaris administradors de publicacions, amb capacitat per moderar comentaris, seran els que rebran les notificacions de moderació. De la mateixa manera, els usuaris amb capacitat per administrar contactes, rebran les notificacions de nou usuari.

Canvis pels usuaris de la plataforma

Els missatges enviats als usuaris passen ara per cues de correus. Cada usuari pot configurar quan vol rebre els correus, dins les opcions que li ofereixi la cua. Tots els missatges provinents de les cues contenen un peu amb un enllaç on configurar les subscripcions a les cues.

Missatges de sistema

Els missatges de sistema passen per una cua privada que només és visible pels administradors. Aquests podrien inhabilitar la cua de sistema per usuaris específics. Cal tenir en compte que, en aquest darrer cas, els usuaris afectats no rebrien cap missatge de sistema, com el de recuperació de password.

Haig de fer alguna cosa?

No cal fer res específic per configurar el nou sistema de notificacions. Tots els mòduls que l'usen generen els comportaments per defecte, iguals que el comportament sense aquest mòdul.

Els canvis més importants vindran en properes actualitzacions, on els notificadors podran ser sensibles a les peticions de l'usuari amb molta més cura.

Es pot trobar més informació, i algunes bones pràctiques a l'hora de crear notificacions complexes, dins Mail queue.

Preparat el primer tast de l'API Elephant Mail

New & Noteworthy
11/12/17
Lluís Turró Cutiller
13,884
0

Una de les queixes més habituals entre els usuaris de la plataforma BaaS ha estat la manca de llibertat a l'hora d'escollir amb quina periodicitat rebre les notificacions que es generen. No ha estat mai un tema fàcil, sobre tot tenint en compte que aquestes notificacions provenen de diferents mòduls i el contingut és molt variable.

Per tal d'adreçar correctament la problemàtica, s'ha creat una nova llibreria: Elephant Mail.

Els casos que es contemplen

 • Diferents usuaris poden voler rebre una mateixa notificació amb periodicitats diferents.
 • Els usuaris poden volen registrar la seva voluntat de no rebre un tipus determinat de notificació. Cal recordar que la plataforma manté les dades notificades, aquestes seran sempre consultables per l'usuari.
 • Les notificacions retardades s'enviaran en un sol email de resum, per evitar omplir les bústies.
 • La subscripció i la modalitat de subscripció es centralitzen en un sol formulari, diferenciat per usuari.

Categories de notificacions

Les notificacions generades pel mòduls BrightSide, i algunes del propi Elephant, seran afegides al nou API en diferents fases.

 • Publicacions, separades per les seves pròpies categories.
 • Notificacions d'activitat en projectes.
 • Notificacions d'activitat en temes.
 • Notificacions de fulla de treball.
 • Notificacions de temes per votar.
 • Convocatòries.
 • Comentaris generats des de la part web.

Les periodicitats

Segons la categoria de notificació, les periodicitats tindran més o menys opcions. Les opcions vàlides són:

 • No rebre.
 • Rebre al generar-se la notificació.
 • Resum diari.
 • Resum setmanal.
 • Resum quinzenal.
 • Resum mensual.
 • Resum trimestral.
 • Resum semestral.
 • Resum anual.

Les notificacions de projecte, per exemple, permetran el resum fins el període d'un mes. D'altres de caràcter urgent o amb data de termini, poden permetre només les dues primeres opcions.


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947