Elephant's new features for SEO

New & Noteworthy
1/29/18
Lluís Turró Cutiller
7,379
0

The new Elephant version comes with some new features that will make life easier for SEO. The most relevant are:

Publication URLs

Previous to Elephant URL-as-parameter, BrightSide Publication URLs were generated using the publication ID. Something like ?item=n. This has been override by easy-to-read URLs. Something like /elephants-new-features-for-seo, which happens to be the URL for this one you're now reading.

Currently, the URLs are auto-generated when the publication is saved. And wont change in future savings. The new system is backward compatible with the previous one.

The URL-as-parameter generates when publication entities have their own context defined. See Sitemap.

No follow property for some links

The links affected (but not exclusively) are:

 • Authentication required links.
 • Print version links.
 • Pagination links.
 • Cloud tag links.
 • Category links.

Auto-generated sitemap

Elephant generates a sitemap from all its contexts. Also, requires BrightSide modules to provide relevant URLs. See Sitemap for more information.

Detect the charset in Java strings

Blog
12/13/17
Lluís Turró Cutiller
25,308
0

Before start, I would like to mention Apache Tika and juniversalchardet. Tika is a full-featured file type detection library and, because so much features, takes a big amount of dependencies. I haven't tried juniversalchardet for does not detect ISO-8859-1, which is the reason I needed charset detection.

Since none well suited my problem, I decided to detect charsets myself and, once results were in production, share it with anyone else. Hope you like it

Why charset detection?

Anyone developing web applications with data inputs and third-party frameworks, with a different charset than UTF-8, might have encountered the need to auto-detect charset. Guessing the source of the input on utility classes, or passing the charset along among methods, doesn't seem to be the right way and isn't always possible.

Changing the string charset

We'll need a convert method, in order to change the string charset. The most simple way would be using String supplied methods. Something like:

public String convert(String value, String fromEncoding, String toEncoding) {
 return new String(value.getBytes(fromEncoding), toEncoding);
}

The problem remains, though. The variable fromEncoding isn't always known.

Charset guessing

Guessing? Well, let's be clear, we are guessing. Also taking some premises that might be not true. For instance, we probe using UTF-8 against a set of expected charsets. The good thing about it is that we know the elements at play and can change them at will.

The approach is very simple: if I do change the string from the expected charset to UTF-8 and then back from UTF-8 to the expected charset, shouldn't be the resulting string exactly the same than the original one?

Let's put this at work:

public static String charset(String value, String charsets[]) {
 String probe = StandardCharsets.UTF_8.name();
 for(String c : charsets) {
  Charset charset = Charset.forName(c);
  if(charset != null) {
   if(value.equals(convert(convert(value, charset.name(), probe), probe, charset.name()))) {
    return c;
   }
  }
 }
 return StandardCharsets.UTF_8.name();
}

A possible call to the charset() method would be:

String detectedCharset = charset(value, new String[] { "ISO-8859-1", "UTF-8" });

As I said, the approach uses the premise that UTF-8 will behave well on all transformations and that there is a reduced set of expected charsets. I haven't tried probing the whole Charset.availableCharsets(). In case you do and find a better way, please let me know.

Actualització major del BaaS preparada per aquest Nadal

New & Noteworthy
12/12/17
Lluís Turró Cutiller
8,660
0

L'octubre ha estat un mes de preparació per actualitzacions majors dins el sistema BaaS (BrightSide as a Service). Els canvis afecten totes les àrees: web, aplicació i base de dades.

La web

El canvi més gran és, sense dubte, l'actualització a la nova versió de Semantic-Ui. Inclou una millor adaptació a dispositius mòbils, sense oblidar las pantalles grans.

També s'actualitzen els charts, la darrera versió de Highcharts.

L'aplicació

L'estrella dels mòduls, ZK, arriba amb una versió millorada, molt més ràpida de càrrega. Amés inclou noves prestacions que milloren les parts que utilitzen el port web. Amb seguretat, una de les actualitzacions que més novetats permetrà ens els propers mesos.

La base de dades

Una de les actualitzacions que més ha costat, i que potser més ha valgut la pena, és la implementació de la capa de persistència. La darrera versió de Hibernate aterra al BaaS.

El que ens espera aquests propers mesos

El motiu principal de fer aquestes actualitzacions majors és l'afermament de la darrera versió de Java i JEE. Com a motor del BaaS, el canvi a Java 9 i JEE 8 serà un dels més importants. Així que anem-nos preparant per un 2018 amb un BaaS a la última.

Darrers canvis en les notificacions dels mòduls BrightSide usant Elephant Mail

New & Noteworthy
12/6/17
Lluís Turró Cutiller
12,530
0

El nou API de correus que utilitza la plataforma modifica alguns dels comportaments actuals respecte la periodicitat de les notificacions i quins són els usuaris administradors en les notificacions de sistema, ja sigui la plataforma en general o algun dels mòduls.

Canvis importants per a usuaris administradors

Elephant proporciona a tots els mòduls la opció de crear pools d'enviament de correus. Dins aquestes pools es configuren les dades del correu d'enviament. Les versions prèvies de Elephant donaven espai, dins aquestes mateixes pools, per indicar quin era el correu a utilitzar per a missatges de sistema. Per exemple, nous usuaris, nous comentaris a moderar, ...

Elephant Mail varia substancialment aquest comportament, al escollir els usuaris que reben les notificacions de sistema pel seu rol dins la plataforma, enlloc de per configuració de pool. Així, els usuaris administradors de publicacions, amb capacitat per moderar comentaris, seran els que rebran les notificacions de moderació. De la mateixa manera, els usuaris amb capacitat per administrar contactes, rebran les notificacions de nou usuari.

Canvis pels usuaris de la plataforma

Els missatges enviats als usuaris passen ara per cues de correus. Cada usuari pot configurar quan vol rebre els correus, dins les opcions que li ofereixi la cua. Tots els missatges provinents de les cues contenen un peu amb un enllaç on configurar les subscripcions a les cues.

Missatges de sistema

Els missatges de sistema passen per una cua privada que només és visible pels administradors. Aquests podrien inhabilitar la cua de sistema per usuaris específics. Cal tenir en compte que, en aquest darrer cas, els usuaris afectats no rebrien cap missatge de sistema, com el de recuperació de password.

Haig de fer alguna cosa?

No cal fer res específic per configurar el nou sistema de notificacions. Tots els mòduls que l'usen generen els comportaments per defecte, iguals que el comportament sense aquest mòdul.

Els canvis més importants vindran en properes actualitzacions, on els notificadors podran ser sensibles a les peticions de l'usuari amb molta més cura.

Es pot trobar més informació, i algunes bones pràctiques a l'hora de crear notificacions complexes, dins Mail queue.

Preparat el primer tast de l'API Elephant Mail

New & Noteworthy
11/12/17
Lluís Turró Cutiller
14,011
0

Una de les queixes més habituals entre els usuaris de la plataforma BaaS ha estat la manca de llibertat a l'hora d'escollir amb quina periodicitat rebre les notificacions que es generen. No ha estat mai un tema fàcil, sobre tot tenint en compte que aquestes notificacions provenen de diferents mòduls i el contingut és molt variable.

Per tal d'adreçar correctament la problemàtica, s'ha creat una nova llibreria: Elephant Mail.

Els casos que es contemplen

 • Diferents usuaris poden voler rebre una mateixa notificació amb periodicitats diferents.
 • Els usuaris poden volen registrar la seva voluntat de no rebre un tipus determinat de notificació. Cal recordar que la plataforma manté les dades notificades, aquestes seran sempre consultables per l'usuari.
 • Les notificacions retardades s'enviaran en un sol email de resum, per evitar omplir les bústies.
 • La subscripció i la modalitat de subscripció es centralitzen en un sol formulari, diferenciat per usuari.

Categories de notificacions

Les notificacions generades pel mòduls BrightSide, i algunes del propi Elephant, seran afegides al nou API en diferents fases.

 • Publicacions, separades per les seves pròpies categories.
 • Notificacions d'activitat en projectes.
 • Notificacions d'activitat en temes.
 • Notificacions de fulla de treball.
 • Notificacions de temes per votar.
 • Convocatòries.
 • Comentaris generats des de la part web.

Les periodicitats

Segons la categoria de notificació, les periodicitats tindran més o menys opcions. Les opcions vàlides són:

 • No rebre.
 • Rebre al generar-se la notificació.
 • Resum diari.
 • Resum setmanal.
 • Resum quinzenal.
 • Resum mensual.
 • Resum trimestral.
 • Resum semestral.
 • Resum anual.

Les notificacions de projecte, per exemple, permetran el resum fins el període d'un mes. D'altres de caràcter urgent o amb data de termini, poden permetre només les dues primeres opcions.


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947