EL Execució
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.
  Llegir més...
BS.F Execució
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
  Llegir més...
BS.C Execució
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
  Llegir més...
BS.D Execució
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
  Llegir més...
  Llegir més...
BS.P Execució
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
  Llegir més...
BS.A Execució
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
  Llegir més...
EL.S Incubadora
Elephant Students
Participació d'estudiants en mòduls de l'entorn.
  Llegir més...
BS.CR Execució
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
  Llegir més...
EL.A Idea
Elephant Alliance
Entitats sincronitzades entre múltiples mòduls de diferents serveis. Espai per a administradors de l'origen de les dades.
  Llegir més...
EL.F Incubadora
Elephant Forum
Forums per a contactes controlats per grups socials.
  Llegir més...
EL.W Incubadora
Elephant Wiki
Millorar i potenciar l'ús del wiki dins l'editor de continguts.
  Llegir més...