BS.F Validat
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
  Llegir més...
BS.D Validat
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
  Llegir més...
BS.C Validat
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
  Llegir més...
BS.AF Validat
BrightSide Application Framework
Marc de treball base BrightSide.
  Llegir més...
BS.P Validat
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
  Llegir més...
BS.A Validat
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
  Llegir més...
BS.CR Validat
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.

Projecte BrightSide

BrightSide és una aplicació que funciona sobre la llibreria Elephant, desenvolupada també a Turro.Org. La motivació és crear un entorn tipus escriptori que funcioni dins el núvol i que no necessiti cap mena d'instal·lació. Actualment ja compte amb un bon nombre de mòduls.

Podeu trobar informació actualitzada i un navegador del codi a /docs/javadoc.