EL Validat
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.
  Llegir més...
BS.F Validat
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
  Llegir més...
BS.D Validat
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
  Llegir més...
BS.C Validat
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
  Llegir més...
BS.AF Validat
BrightSide Application Framework
Marc de treball base BrightSide.
  Llegir més...
BS.P Validat
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
  Llegir més...
EL.ALLY Idea
Elephant Alliance
Entitats sincronitzades entre múltiples mòduls de diferents serveis. Espai per a administradors de l'origen de les dades.
BS.A Validat
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
  Llegir més...
EL.S Incubadora
Elephant Students
Participació d'estudiants en mòduls de l'entorn.
  Llegir més...
BS.CR Validat
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
Idea
Cas d'exit i entrada de portafoli de la plataforma BaaS
Crear un cas d'èxit a partir d'un usuari real, ja definit. Usar parts per a una entrada de portafoli de clients.
Idea
Cas d'estudi del marc de treball ZK EE per a Zkoss
Crear un cas d'estudi nou, ja n'existeix un de previ fet pels mateixos de Zkoss, del BaaS usant el marc de treball ZK EE.