BS.AF Validated BrightSide
BrightSide Application Framework
Marc de treball base BrightSide.

Driver

Obertura

Descripció del projecte

Marc de treball base BrightSide.

Llibreries

  • elephant-zkoss-[v].jar
  • elephant-jpa-zkoss-[v].jar
  • elephant-www-[v].jar
  • elephant-scheduler-www-[v].jar
  • elephant-calendar-[v].jar

Participants as Beneficiary

Solved
48
Waiting
17
Work in progress
0
Efectivity
97.92%
Positively
47
Day span average
0.38
Issues
17 / 65
Creation Description Type Activity Status
4/8/11 Implementar el onFocus i l'atribut tabindex per EditableGrid
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 1/13/19 New
5/26/11 Implementar ordenació per columna a totes les taules
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 5/26/11 New
5/26/11 Crear models de taula agrupables per valors de columna
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 5/26/11 New
4/12/13 Implementar la ordenació per camps seleccionats en les FilterGrid
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 4/12/13 New
7/3/15 Crear l'anotació ElephantDaoFactory per substituir la configuració als elephant_.xml
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 7/3/15 New
8/23/15 Informe d'activitat per contacte / periode
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 8/23/15 New
10/10/15 Canviar la forma que els ids vàlids es passen al núvol de tags
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 10/10/15 New
7/26/16 Crear la llista dels no inclosos dins una categoria de grups, facilitant l'assignació
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 7/26/16 New
1/3/17 Assegurar que es crida isEmpty() per permetre la gravació de tots els EntityComposer
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 1/27/19 New
1/31/17 Fer configurable la barra d'eines de l'editor wiki
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/31/17 New
1/31/17 Posar tooltips al botons de l'editor wiki
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 1/31/17 New
2/19/18 Actualitzar pàgina quan l'usuari del peu de pàgina no sigui igual a l'usuari real o suplantat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 2/19/18 New
11/20/18 Afegir 'Enviar recordatori' als participants que no hagin votat l'enquesta
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 11/20/18 New
1/1/19 Implementar MacroCommand a l'administrador de tasques programades
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/1/19 New
3/4/19 Usar les Collections inmutables o inmodificables quan sigui possible
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 3/4/19 New
10/30/19 Fer que Afegir per entitat pugui afegir el contacte seleccionat i treure Afegir contacte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 10/30/19 New
3/2/20 Aplicar obfuscate a tots els enllaços item= dels templates
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 3/2/20 New
Prevision Reality Left
Hours 100 100 0
You might see more information by signing in and acquiring more permissions.


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947