BS.AF Validated BrightSide
BrightSide Application Framework
Marc de treball base BrightSide.

Driver
Lluís Turró Cutiller
Turro.Org

Obertura

Descripció del projecte

Marc de treball base BrightSide.

Llibreries

  • elephant-zkoss-[v].jar
  • elephant-jpa-zkoss-[v].jar
  • elephant-www-[v].jar
  • elephant-scheduler-www-[v].jar
  • elephant-calendar-[v].jar
Solved
41
Waiting
14
Work in progress
0
Efectivity
97.56%
Positively
40
Day span average
0.98
Issues
14 / 55
Creation Description Type Activity Status
Apr 8, 2011 Implementar el onFocus i l'atribut tabindex per EditableGrid
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jan 13, 2019 New
May 26, 2011 Implementar ordenació per columna a totes les taules
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature May 26, 2011 New
May 26, 2011 Crear models de taula agrupables per valors de columna
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature May 26, 2011 New
Apr 12, 2013 Implementar la ordenació per camps seleccionats en les FilterGrid
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Apr 12, 2013 New
Jul 3, 2015 Crear l'anotació ElephantDaoFactory per substituir la configuració als elephant_.xml
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jul 3, 2015 New
Aug 23, 2015 Informe d'activitat per contacte / periode
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Aug 23, 2015 New
Oct 10, 2015 Canviar la forma que els ids vàlids es passen al núvol de tags
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Oct 10, 2015 New
Jul 26, 2016 Crear la llista dels no inclosos dins una categoria de grups, facilitant l'assignació
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jul 26, 2016 New
Jan 3, 2017 Assegurar que es crida isEmpty() per permetre la gravació de tots els EntityComposer
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Jan 27, 2019 New
Jan 31, 2017 Fer configurable la barra d'eines de l'editor wiki
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 31, 2017 New
Jan 31, 2017 Posar tooltips al botons de l'editor wiki
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jan 31, 2017 New
Feb 19, 2018 Actualitzar pàgina quan l'usuari del peu de pàgina no sigui igual a l'usuari real o suplantat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Feb 19, 2018 New
Nov 20, 2018 Afegir 'Enviar recordatori' als participants que no hagin votat l'enquesta
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Nov 20, 2018 New
Jan 1, 2019 Implementar MacroCommand a l'administrador de tasques programades
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 1, 2019 New
Prevision Reality Left
Hours 100 100 0


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947