EL Validated
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.
  Read more...
BS.F Validated
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
  Read more...
BS.D Validated
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
  Read more...
BS.C Validated
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
  Read more...
  Read more...
BS.P Validated
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
  Read more...
BS.A Validated
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
  Read more...
EL.S Incubator
Elephant Students
Participació d'estudiants en mòduls de l'entorn.
  Read more...
BS.CR Validated
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
Idea
Cas d'exit i entrada de portafoli de la plataforma BaaS
Crear un cas d'èxit a partir d'un usuari real, ja definit. Usar parts per a una entrada de portafoli de clients.
Idea
Cas d'estudi del marc de treball ZK EE per a Zkoss
Crear un cas d'estudi nou, ja n'existeix un de previ fet pels mateixos de Zkoss, del BaaS usant el marc de treball ZK EE.
EL.F Incubator
Elephant Forum
Forums per a contactes controlats per grups socials.
  Read more...