EL Validated
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.
BS.F Validated
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
BS.D Validated
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
BS.C Validated
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
BS.P Validated
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
BS.A Validated
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
EL.S Incubator
Elephant Students
Participació d'estudiants en mòduls de l'entorn.
BS.CR Validated
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
EL.M Incubator
Elephant Mobile
Mòdul per a mòbils Elephant. No és una extensió responsive de la web, ja inclosa en Elephant.
EL.F Incubator
Elephant Forum
Forums per a contactes controlats per grups socials.
EL.SD Idea
Elephant ServiceDesk
Service Desk inclòs dins l'estàndard Elephant.

Calendar