BS.F Validated
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
BS.D Validated
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
BS.C Validated
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
BS.P Validated
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
BS.A Validated
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
BS.CR Validated
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.

Projecte BrightSide

BrightSide és una aplicació que funciona sobre la llibreria Elephant, desenvolupada també a Turro.Org. La motivació és crear un entorn tipus escritori que funcioni dins el núvol i que no necessiti cap tipus d'instal·lació.

Actualment ja compte amb un bon nombre de mòduls.

Calendar


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947