Publicacions

El mòdul de publicacions BrigthSide permet convertir l'apartat web en:

  • Un blog.
  • Una newsletter amb subscriptors.
  • Una galeria d'imatges.
  • Una newsletter interna.


Les categories

La categoria de la publicació permet filtrar el conjunt de publicacions, per decidir coses com:

  • Dir si és pública o privada.
  • On apareix la publicació: resums, menús de filtre, portades.
  • Mantenir un grups de bloggers.
  • Mantenir un grups de subscriptors.

Ordenació

Les publicacions s'ordenen per la data de la publicació, editable, en ordre descendent. És a dir, la més nova la primera.

Els bloggers

La funcionalitat per bloggers és estrictament a nivell web i per publicacions no acceptades. No s'entra a l'aplicació.

Es poden afegir bloggers a una categoria. Els bloggers poden ser, amés, administradors de la categoria.

Per veure què es pot fer segons el rol assignat, consulteu aquesta taula:

Operació dins la categoria

Administrador

Blogger

Veure publicacions aceptades

No

No

Nova publicació

Editar publicació pròpia

Editar publicació aliena

No

Subscriptors

Les categories admeten subscriptors. Quan aquests subscriptors poden fer manteniment de la seva subscripció, o no, es decideix per categoria. En les categories públiques, els usuaris administren la seva subscripció.

Públic o privat, resum de funcionalitats

Funcionalitat per categoria

Pública

Privada

Sortir en el context de publicacions de la web

No

Subscripció administrada per usuari

No

Personalitzable amb nom, email, etc.

No

Versió per impresora
Català13/04/17 15:10Lluís Turró Cutiller


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947