Publicació


Ordenació

Les publicacions s'ordenen per la data de la publicació, editable, en ordre descendent. És a dir, la més nova la primera.

Els bloggers

La funcionalitat per bloggers és estrictament a nivell web i per publicacions no acceptades. No s'entra a l'aplicació.

Es poden afegir bloggers a una categoria. Els bloggers poden ser, amés, administradors de la categoria.

Per veure què es pot fer segons el rol assignat, consulteu aquesta taula:

Operació dins la categoria

Administrador

Blogger

Veure publicacions aceptades

No

No

Nova publicació

Editar publicació pròpia

Editar publicació aliena

No

Públic o privat, resum de funcionalitats

Funcionalitat per categoria

Pública

Privada

Sortir en el context de publicacions de la web

No

Subscripció administrada per usuari

No

Personalitzable amb nom, email, etc.

No

Enviament per correu

Les publicacions s'envien per correu als subscriptors. Una publicació enviada ja no es torna a enviar. L'atribut enviada és editable, així que un administrador pot controlar els enviaments i els re-enviaments.

Quan especificat, l'atribut Retenir fins controla que no es faci l'enviament fins que es compleixi la data i hora.

Llançadores de correu

La forma estàndard d'enviament de publicacions és mitjançant una tasca d'enviament. La periodicitat d'execució d'aquesta tasca és configurable. Quan la tasca troba publicacions no enviades les prepara per enviar als subscriptors de la categoria de la publicació.

Per poder enviar la publicació usant la forma estàndard, cal que l'usuari hagi confirmat els seus Agreements i haver donat conformitat a la seva subscripció en Mail queue .

Una publicació sempre pot ser enviada usant Sendables .

Versió per impresora
Català15/12/18 10:07Lluís Turró Cutiller
Català20/02/19 06:06Lluís Turró Cutiller
Català09/09/20 10:11Lluís Turró Cutiller


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947