Newsletter

Les newsletter poden veure's com publicacions i també poden funcionar igual. Però són, internament, completament diferents. Així com una newsletter pot fer de publicació, al la inversa és impossible.

La composició d'una newsletter és el següent (només els camps més significatius):

Camp

Explicació

Títol

És el títol de la newsletter. Per a newsletter tipus informe, el títol de la newsletter pot contenir macros que s'expandiran en el moment de l'enviament. Això permet crear els números de newsletter a partir d'una sola maquetació.

Acceptat

Cert quan la newsletter és llesta per a ser enviada.

Categoria

Es correspon a les categories d'enviament del sistema i inclouen les categories de publicacions. Les categories són les que administren les subscripcions.

Plantilla

És el sobre que s'utilitzarà per enviar la newsletter. Per defecte és el mateix que s'utilitza per a la resta de notificacions.

En la configuració bàsica s'afegeix la NoLogo, que elimina el logo inicial de la plantilla per defecte, i la Clean que només deixa el cos central de la plantilla.

Contingut estàtic

Aquest atribut controla la duració en el temps del contingut d'una newsletter. Quan el contingut és estàtic, la newsletter està pensada per a ser enviada una única vegada. Les newsletter amb contingut estàtic poden ser fàcilment substituïdes per publicacions dins newsletter sense contingut estàtic.

Vol o Podria voler

La Newsletter pot comportar-se com una notificació de sistema variant aquest atribut.

  • Vol comprova que l'usuari tingui acceptats tots els acords de notificacions i la subscripció sigui activa.
  • Podria voler comprova que l'usuari no hagi denegat algun acord de notificació i la subscripció sigui activa.

Per a més informació, veieu Mail queue .

Seccions

Són el contingut de la newsletter. Poden ser de diferents tipus, segons la informació que continguin.

Les seccions

Les seccions tenen propietats comunes i propietats específiques segons el tipus.

Propietats comunes

Propietat

Explicació

Columna

Una secció pot ser una columna. Si es marca aquest atribut, les seccions adjacents amb el mateix atribut formen columnes.

Ample

Si la secció és una columna, aquest atribut controla l'amplada de la columna. Si no s'indica res, les columnes es distribueixen amb el mateix ample.

Disparador

Per enviaments que necessitin disparador, aquest atribut converteix la secció en un disparador només si té contingut.

Tipus de seccions

Tipus

Explicació

Text

Les seccions de tipus text són de contingut wiki. Contenen text amb format, imatges i qualsevol altre contingut multimèdia admès pel wiki.

Imatge

Les seccions d'imatge són formades per una imatge que ocuparà el 100% d'ample de la secció. La utilitat és crear banners amb facilitat.

Externa

Les seccions externes s'alimenten del contingut dels mòduls BrightSide. Una secció externa, per exemple, podria contenir publicacions, una publicació sola, un llistat de temes per fer, projectes, contractes, documents. Les seccions externes admeten crear filtres de les dades que mostren, poden fer que el contingut sigui personalitzat per a cada persona a qui s'envia.

Propietats per tipus de secció

Tipus

Propietat

Explicació

Text o Externa

Banner

És el banner que encapçalarà la secció. La newsletter proporciona un editor de banners per facilitar-ne la creació.

Imatge

Imatge

És la imatge que omplirà la secció. La imatge ocuparà l'ample total de la secció, tenint en compte si és una columna.

Imatge

Enllaç

Si es defineix un enllaç, quan es faci click sobre la imatge es navegarà fins l'enllaç.

Gràfica simplificada d'una newsletter


Versió per impresora
Català15/12/18 10:09Lluís Turró Cutiller
Català27/12/18 12:01Lluís Turró Cutiller
Català01/01/19 10:23Lluís Turró Cutiller
Català04/01/19 08:39Lluís Turró Cutiller
Català05/01/19 10:16Lluís Turró Cutiller
Català06/01/19 11:25Lluís Turró Cutiller
Català09/09/20 10:12Lluís Turró Cutiller


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947