Enviaments

Tant les publicacions com les newsletter s'envien usant diferents mètodes. El més habitual és usar una tasca programada que faci l'enviament, però també poden ser enviades en moments concrets a usuaris determinats.

Per entendre la complexitat dels enviaments, veiem quines són les peces en joc:

Peça

Explicació

Categoria de publicacions

Poden ser públiques o privades. Les públiques són gestionades per l'usuari. Les privades les gestiona l'administrador de publicacions.

Categoria de notificacions

Són categories creades pel sistema. La divisió entre públiques i privades funciona igual que les categories de publicacions.

El sistema usa les notificacions privades per enviar missatges de sistema, com per exemple, la recuperació de passwords.

Subscripcions

Per a tota categoria pública, les subscripcions són gestionades per l'usuari, podent ser restringides pel grup social.

Per categories privades, l'usuari no pot subscriure's, però si demanar no rebre.

Enviables

Els enviables són qualsevol entitat que pugui ser enviada per correu. La finalitat dels enviables és poder enviar correus de manera puntual.

Acords

Els acords són acceptats o declinats per l'usuari. Hi ha dos tipus d'acord, el que restringeix l'accés a l'aplicació i el que prohibeix l'enviament de notificacions o publicacions.

Els filtres

Algunes de les peces anteriors actuen com a filtres. La següent imatge mostra els elements a lloc.


Enviaments a usuaris

Bones pràctiques

Usar categories públiques

Les categories públiques són gestionades per l'usuari. Si no vol rebre d'una categoria, pot aturar l'enviament per configuració. Si vol subscriure's a alguna categoria, també ho pot fer per configuració.

Evitar l'ús d'enviables

Els enviables tenen com a únic filtre els acords. L'usuari és requerit a un pronunciament vers l'acord una sola vegada. Un cop accepta o declina, ja no se li recorda més. Amés, els acords són acumulables per usuari. Un acord declinat atura tot enviament. L'efecte d'això, és que l'usuari no pot aturar l'enviament per configuració i té com a única solució demanar que s'aturi tot enviament.

No fer enviaments massius fora de les tasques programades

Les tasques programades, llançadores d'enviaments de categories de publicacions o newsletter, estan optimitzades per a enviaments massius. Utilitzem tasques d'enviament per lots que eviten ser marcats com spam pel volum de correus.

Dins les tasques programades, evitar l'ús de Guardar i executar, incidint més en una programació correcte.

Versió per impresora
Català20/01/19 10:24Lluís Turró Cutiller
Català09/02/19 15:48Lluís Turró Cutiller
Català20/02/19 06:04Lluís Turró Cutiller
Català09/09/20 10:13Lluís Turró Cutiller


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947