Grups socials

Els contactes s'assignen a grups socials perquè agafin el conjunt de permisos necessaris per funcionar dins el mòduls BrightSide.


Els grups socials sempre es refereixen a la relació entre el servei BaaS i els usuaris registrats. És la relació entre nosaltres i els usuaris que ens visiten. Mai és la relació entre l'usuari i l'empresa on treballi. Per exemple, si un usuari és al departament d'administració de la seva empresa, ho direm en el seu organigrama, no com a grup social, perquè no és a l'administració de la nostra empresa.

Grups socials Identificador Rols Etiquetes
Auxiliar comptable account_auxiliar IssueParticipant , Acceptance , DossierParticipant , FinancialsAccountingAuxiliar account_auxiliar
Administració administration FileAttachSelf , Administration , Acceptance , MyDocuments , AttachDelete , AttachSelf , PublicationModerator , FileAttachDelete , Contacts , ConvocationAdmin , Dossier , Financials , DossierRegistry , Crm administration
Auxiliar administració admin_auxiliar IssueParticipant , Acceptance , DossierParticipant , Contacts , FinancialsAdministrationAuxiliar admin_auxiliar
Administració d'adjunts attach_admin AttachAdmin , FileAttachAdmin admin
Administració de BrightSide brightside_admin SchedulerAdmin , FinancialsAdmin , ContactAdmin , CrmAdmin , FileAttachAdmin , StudentAdmin , BrightSideAdmin , FinancialsModel , BusinessAdmin , DirectoryMember , DossierAdmin , ErpAdmin , PublicationAdmin , ConvocationAdmin , AttachAdmin , AcceptanceAdmin brightside
Clusters cluster IssueParticipant , FileAttachSelf , DossierParticipant , Cluster , AttachSelf cluster
Col·laboradors collaborator IssueParticipant , FileAttachSelf , Collaborator , AttachSelf collaborator
Assistents a direcció comercial comercial_dir_assistant IssueParticipant , MyDocuments , DossierParticipant , Contacts , ComercialDirAssistant , Publication , Crm assistant
Direcció comercial comercial_direction IssueParticipant , MyDocuments , DossierParticipant , ComercialDirection , Contacts , Convocation , CrmAdmin , Publication comercial , direction
Comercials comercial IssueParticipant , MyDocuments , DossierParticipant , Convocation , Publication , Comercial , CrmVendor comercial
Cap d'informàtica computer_manager Administration , MyDocuments , Contacts , PublicationAdmin , ErpAdmin , Attach , Dossier , Financials , CrmAdmin , AcceptanceAdmin , FileAttach , ComputerManager computer
Administració de contactes contacts_admin ConvocationAdmin , ContactAdmin admin
Administració de continguts content_admin BlogAdmin , PublicationAdmin , ContentManager content
Consellers counselor IssueParticipant , FileAttachSelf , DossierParticipant , Collaborator , Counselor , Publication , AttachSelf counselor
Clients customer IssueParticipant , FileAttachSelf , Customer , AttachSelf customer
Direcció direction FileAttachSelf , Erp , MyDocuments , Attach , AttachSelf , Direction , Contacts , Dossier , Financials , AcceptanceAdmin , FileAttach , Crm , Business direction
Assistents a direcció direction_assistant FileAttachSelf , Acceptance , MyDocuments , Contacts , Attach , Dossier , Financials , DirectionAssistant , DossierRegistry , AttachSelf , FileAttach , Crm assistant
Directori directory DirectoryMember directory
Administració de dossiers dossier_admin DossierAdmin , ConvocationAdmin admin
Personal employee IssueParticipant , Acceptance , MyDocuments , DossierParticipant , Employee , Contacts employee
Auxiliars d'esdeveniments event_assistant ConvocationValidate , EventAssistant event_assistant
Administració de financials financials_admin BusinessAdmin , ConvocationAdmin , FinancialsAdmin , FinancialsModel admin
Empresa del grup groupcompany IssueParticipant , GroupCompany , FileAttachSelf , DossierParticipant , AttachSelf groupcompany
Convidats guest Guest guest
Hub hub Hub hub
Suport hub hub-support HubSupport hub-support
Caps de personal manager Acceptance , MyDocuments , Employee , Contacts , ErpAdmin , Dossier , Manager manager , employee
Marketing marketing ContactsMarketing marketing
Operaris operator IssueParticipant , Operator , Acceptance , DossierParticipant , ErpOperator employee , operator
Socis partner IssueParticipant , FileAttachSelf , DossierParticipant , ContactsViewer , AttachSelf , Partner partner
Patrons patron IssueParticipant , FileAttachSelf , DossierParticipant , Collaborator , Publication , AttachSelf , Patron patron
Col·laboradors privilegiats collaborator_privileged IssueParticipant , PrivilegedCollaborator , FileAttachSelf , AttachSelfValidate , DossierParticipant , Collaborator , Publication privileged , collaborator
Clients privilegiats customer_privileged IssueParticipant , FileAttachSelf , AttachSelfValidate , DossierParticipant , Customer , Publication , PrivilegedCustomer privileged , customer
Proveïdors privilegiats provider_privileged IssueParticipant , FileAttachSelf , AttachSelfValidate , DossierParticipant , Publication , PrivilegedProvider , Provider privileged , provider
Proveïdors provider IssueParticipant , FileAttachSelf , AttachSelf , Provider provider
Administrador d'estudiants student_admin StudentAdmin admin
Estudiants student IssueParticipant , FileAttachSelf , DossierParticipant , AttachSelf , Student student
Socis tecnològics techpartner TechnologyPartner techpartner
Testimonis testimonial Testimonial testimonial
Administració de la web web_admin WebAdministrator web

Versió per impresora
Català19/03/20 15:16Lluís Turró Cutiller


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947