Criteris de cerca

Quan es busquen contactes dins l'entorn BrightSide, es possible variar la manera com es busca i concretar els llocs on es busca.

Si simplement introduïm un text, aquest es divideix en paraules i es busca l'existència de cadascuna d'elles dins els diferents camps del contacte.

Variacions al buscar per nom

  • El signe = al inici del text, indica que aquest s'ha de tractar com un text sencer, enlloc de dividir-lo en paraules.
  • El text entre cometes "text", indica que s'ha de tractar com a text sencer, interpretant els símbols * i ? com a caràcters comodí.

Buscant camps específics

  • Connector=Valor s'interpreta com tots els contactes amb Connector conté Valor. Sent Connector el nom del connector.
  • Connector= s'interpreta com tots els contactes amb Connector definit. Sent Connector el nom del connector.
  • Adreça=Valor s'interpreta com tots els contactes amb l'Adreça definida i algun dels camps conté Valor. Sent Adreça el nom de l'adreça.
  • Adreça= s'interpreta com tots els contactes amb l'Adreça definida. Sent Adreça el nom de l'adreça.
  • Grouping=Valor s'interpreta com tots els contactes amb l'Agrupació igual a Valor.
  • Activity=Valor s'interpreta com tots els contactes amb un CNAE que contingui Valor.
Versió per impresora
Català29/01/18 19:28Lluís Turró Cutiller
Català18/10/18 14:18Lluís Turró Cutiller


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947