Convencions

El mòdul d'adjunts utilitza convencions per automatitzar l'ús de la base documental dins altres mòduls BrightSide.

Dossiers

L'atribut de participació Veure tots els adjunts controla que el participant vegi o no adjunts amb la propietat publicable.

Veure tots els adjunts

Publicable

Visible

No

No

No

No

No

Per dossiers amb visor públic a la web, la propietat publicable controla si l'arxiu es mostra.

Carpetes segons discriminador

Quan el participant té definit un discriminador, és possible crear carpetes visibles només pels participants amb el mateix discriminador. Per activar aquest mecanisme es prefixe la carpeta amb el símbol #. El format és #discriminador, sent discriminador el valor posat en aquest camp.

Temes

Per temes amb visor públic a la web, la propietat publicable controla si l'arxiu es mostra.

Contractes

L'atribut publicable controla quan es mostren els documents adjunts al subjecte del contracte, dins els visor de contractes.

Quan s'envia un document per email, l'atribut publicable controla quins documents s'adjunten en el email. La convenció és Mail/[Tipus document]/[Arxiu]. Per exemple, si vol que un document s'envií conjuntament amb les factures d'un determinat contracte, segueixi els següents passos:

 1. Obri el contracte
 2. Vagi a la pestanya Adjunts
 3. Creï la carpeta Mail si no existeix
 4. Creï la carpeta Factura si no existeix
 5. Pugi l'arxiu que vol adjuntar dins aquesta darrera carpeta
 6. Asseguris que la propietat publicable és certa (icono )

Documents

L'atribut publicable controla quan l'adjunt s'envia per email conjuntament amb el document. Per exemple, si té documents relacionats amb una factura i vol que s'enviïn pel correu que genera BrightSide, segueixi els següents passos:

 1. Obri el document
 2. Vagi a la pestanya Adjunts
 3. Pugi l'arxiu que vol adjuntar
 4. Asseguris que la propietat publicable és certa (icono )
 5. Premi el botó Enviar document
Versió per impresora
Català17/04/15 09:58Lluís Turró Cutiller
Català01/04/17 17:06Lluís Turró Cutiller


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947