Best Practices

Creant una base de processos i fent-la accessible des de la base de coneixement
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Projectes « JavaEE « BrightSide

Lluís Turró Cutiller
Creació
17
abr.
2016
Activitat
06
des.
2016
0 revisio(ns)

Per cobrir al màxim les necessitats que es donen en producció, ens imposem uns requeriments que volem complir.

La base ha de ser accessible des dels llocs on s'executen els processos

Per aquest motiu s'escull la base de coneixement com a punt de sortida. Els processos seran temes de dossiers, marcats com a documents.

Els processos no han de penjar obligatòriament de la mateixa arrel

La estructura de l'empresa ha de dictar com serà l'arrel de la que pengen. Els criteris poden ser:

  • Les persones que hi tindran accés
  • Els departaments o punts de treball on el procés s'executa

El tema tipus Procés

Per tal de separar els processos de la resta, es creen temes específics per a processos.

La documentació del procés pot ser un gràfic amb el flux, text escrit, documents adjunts, etc.

Els gràfics es penjaran dins la pestanya Fitxers i el menú Publicable. Totes les imatges tipus PNG i JPG es mostraran per defecte.

El text serà el de la pestanya Web i Descripció.

Un exemple de tema que defineix un procés el trobem aquí Crear procés.

Creant el context per a processos

Cal seguir els mateixos pasos que es descriuen a Creating a Best Practices context with edit and collaborate capabilities, però substituint TYPE_BESTPRACTICE per TYPE_PROCESS.

Comentaris


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947