Best Practices

Una base de coneixement sana i entenedora
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Projectes « JavaEE « BrightSide

Lluís Turró Cutiller
Creació
13
març
2016
Activitat
02
abr.
2016
0 revisio(ns)

Per acabar tenint una bona base de coneixement, l'activitat de la que s'alimenta hauria d'estar en perfectes condicions. El dia a dia, però, és un mon ple de perills i un sac de problemes que cal resoldre. Aquesta petita guia són consells provats en el mon real, sota pressió.

Saber demanar per poder rebre

Un podria pensar que on cal posar més ènfasi és en com es respòn a un problema, no pas a com s'informa. La realitat, però, és que els que resolen el problema, si tenen clar el que està passant, podran actuar millor i més ràpid. En Dossiers > Temes > Bones Pràctiques trobareu uns consells respecte a com informar i com resoldre.

Posant l'estat correcte, negociant la urgència

Per saber a qui li està corrent el rellotge cal posar els estats de les activitats correctament. Aquí teniu una Guia d'estats.

Cal negociar la urgència. Si l'informant pensa que no pot continuar, però el responsable li dóna una possible solució, la urgència baixa. Podeu saber com triar amb la Guia de prioritats.

Comentaris


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947