Tots som ANC

1. Més Independència. L’ANC ha de determinar una línia d’acció pròpia encaminada a l’assoliment de la independència no més enllà del 23 d’abril de 2015, i aglutinar la societat civil perquè mantingui l’avantguarda del procés.

En aquest sentit, treballarem per poder realitzar el referèndum el 9 novembre 2014 de forma institucional i organitzada pel nostre govern, i d’acord amb el compromís adquirit pels nostres representants al Parlament. Donarem suport a les iniciatives i accions socials i polítiques que consensuem per aconseguir que el referèndum es dugui a terme, i denunciarem totes aquelles accions destinades a fer fracassar la consulta. Rebutgem explícitament que aquesta consulta sigui substituïda per unes eleccions autonòmiques, municipals o per una consulta no vinculant organitzada per entitats publiques o privades, no habilitades expressament per mandat legal emanat d'una llei del Parlament de Catalunya.

L’ANC s’ha d’oposar a qualsevol proposta de tercera via que ens negui el dret a la independència, i ha d’explicar a tothom que sense trencar amb el marc polític i jurídic de l’Estat espanyol no la podrem assolir mai. No hi haurà independència sense ruptura amb l’Estat espanyol tot fent que el poble de Catalunya exerceixi el seu caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. Aquesta ruptura pacífica però ferma és inevitable i quan més aviat es resolgui millor serà per a evitar les tensions pròpies de l’allargament del procés. Caldrà que el nou Secretariat Nacional sigui políticament prou fort per evitar que l’ANC cedeixi a possibles demandes per alentir o canviar el rumb al procés independentista.

2. Més Democràcia. L’acció de l’ANC ha d’emanar de les propostes de les seves bases, propostes que han de ser recollides i debatudes pel Secretariat Nacional per mitjà dels instruments adients. El Comitè Permanent ha de ser bàsicament l’executiu dels mandats que provenen del Secretariat Nacional i de les grans decisions col·lectives. Respectar el nostre propi ordenament és la millor garantia que l’organització continuï en mans del conjunt dels associats.

Cal donar la importància que es mereixen a les assemblees sectorials, que haurien de ser el cor impulsor del projecte “El país que volem”. Les assemblees territorials han de seguir sent molt actives i han de ser potenciades des del Secretariat Nacional, amb un contacte permanent i directe, aprofitant totes les seves capacitats.

Volem afavorir i potenciar la horitzontalitat en els debats i en les decisions. Cal reforçar la cohesió interna i la implicació de tots els adherits a l’ANC i aconseguir que les assemblees territorials i sectorials sentin més seu el resultat del treball fet en comú per assolir els objectius que prèviament s’han plantejat, debatut, consensuat i decidit. Amb la cohesió i la implicació reforçades l’ANC podrà resistir millor l’embat creixent del govern i del parlament espanyols —i dels seus inductors i aliats— contra el nostre país i les nostres institucions.

3. Més Llibertat. El Secretariat Nacional (SN) és el Parlament de l'ANC i no pot estar mai condicionat per estaments polítics ni per projectes personals. Representa les bases i s’hi han de trobar persones amb pensament i criteri lliures.

4. Més Participació. El SN ha d’assumir les competències que li són pròpies i uns mecanismes de decisió que siguin el màxim de participatius possible en cada moment, a fi de tenir la màxima potencialitat en els temps decisius que s’aproximen.

Volem dinamitzar i defensar el respecte dins de l’ANC a l’expressió de la pluralitat de pensament en el debat i en les votacions internes. Cal que l’Assemblea sigui un òrgan veritablement participatiu, on totes les decisions importants que a afecten al futur del nostre poble, i a l’acció i posicionament de l’entitat al respecte d’aquests, no siguin preses per una minoria dins del Secretariat, o en una votació dins d’un gran acte, sinó que es posin a votació d’una forma àgil i ràpida entre tots el membres de l’Assemblea, posant a la seva disposició tota la informació, per a que puguin decidir quina serà la línia a seguir. Per això s’implementaran totes les eines telemàtiques necessàries per facilitar la participació de tots els associats, fent de l’entitat un exemple de democràcia interna i possibilitat de participació.

5. Més Transparència. Convé millorar el flux d’informació i facilitar l'accés a la documentació de l’organització en totes les direccions. És necessari disposar en tot moment d’una informació dels associats ràpida i veraç. Crearem una nova web més intuïtiva i fàcil, tant per als usuaris interns com externs, on hi haurà una informació puntual i exhaustiva dels acords del Secretariat Nacional i del Comitè Permanent no subjectes a confidencialitat.

Vetllarem per evitar que pugui produir-se qualsevol irregularitat (econòmica, de funcionament, de representativitat) dins de l'Assemblea i que pugui afectar l'entitat o afeblir-la davant d'aquells que la vulguin atacar, evitant així facilitar-los qualsevol argument. Això serà possible aplicant amb rigor les nostres pròpies normes i el principi de transparència i de bones pràctiques.

6. Més Vertebració. Cal potenciar i reconèixer les estructures de coordinació comarcal o intercomarcal, allí on s’escaigui, ja que són el primer punt de vertebració dels projectes en el territori.

Cal impulsar des de l’ANC la coordinació territorial de les bases de les diferents organitzacions socials i polítiques del moviment popular (que són una representació qualificada i plural de la majoria social a favor de la independència) per tal d’aconseguir la unitat d’acció des de baix en el camí cap al referèndum, el procés constituent i la República Catalana Independent. Aquesta tasca només la pot portar a terme un Secretariat Nacional ben arrelat a la realitat social del país, i que, alhora, estigui coordinat amb els moviments socials i polítics més rellevants que estan defensant les reivindicacions del poble català.

7. Més Eficiència. Treballarem per fer que l’Assemblea pugui reaccionar amb una resposta àgil i ràpida davant de qualsevol esdeveniment que succeeixi més enllà del full de ruta. Treballarem, també, per mantenir una àrea administrativa i financera eficient i eficaç, que pugui facilitar la feina a les assemblees territorials i sectorials, amb una tresoreria transparent i al dia, i un millor finançament de recursos de campanya arreu del país.

8. Més Projecció. Proposem potenciar els projectes actuals de l’ANC tot prioritzant-ne l’objectiu, eliminant duplicitats i estructures redundants i col·laborant estretament, sempre que es pugui, amb altres actors socials que tinguin finalitats similars.

Invertirem els diners de l’ANC amb eficàcia per fomentar les activitats de les assemblees territorials i sectorials per portar a terme la mobilització permanent que necessitem per a assolir la Independència.

Col·laborarem i donarem suport a l’organització dels catalans que viuen a l’estranger per tal que quan es declari la independència puguin sortir a pressionar, amb tots els mitjans democràtics al seu abast, els governs i els Parlaments dels seus països de residència.

El Signa un Vot és la via pròpia de l’ANC per obtenir el mandat democràtic necessari per la Declaració d’Independència. Es tracta d’un projecte cabdal que ha de tenir molta més rellevància de la que actualment té, i per això cal facilitar que la resta d’entitats del país puguin ser partícips del projecte per tal de fer-lo créixer.

Donarem suport a la campanya de pagament dels impostos estatals a l’Agència Tributària Catalana, i, també, suport jurídic a les persones que hagin patit actes de catalanofòbia, així com facilitarem recursos als qui defensen la nostra llengua a Catalunya, però també en d’altres territoris de parla catalana i que pateixen atacs i discriminació per aquest motiu.

Necessitem un Secretariat Nacional capaç d’impulsar la insubmissió de la societat catalana i d’organitzar-la de manera coordinada amb els diferents moviments socials i polítics del país. S’haurà de treballar molt per aconseguir que les mobilitzacions que es vagin produint trobin un ressò molt gran arreu del territori, i, alhora, per fer possible que la repressió que l’Estat espanyol vulgui exercir contra el poble català xoqui sempre amb un mur sòlid de suport solidari i pacífic a les persones o entitats represaliades.


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947