AMC Oppositing
Amic, AmicConta, AmicPOS
Gestió, comptabilitat i punt de venda per venda al detall de gran rotació.
AMW Idea
Amic WebApp
Interfície web per a la aplicació Amic.
BS.A Validated
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
BS.C Validated
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
BS.CR Validated
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
BS.D Validated
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
BS.F Validated
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
BS.P Validated
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
Idea
Cas d'estudi del marc de treball ZK EE per a Zkoss
Crear un cas d'estudi nou, ja n'existeix un de previ fet pels mateixos de Zkoss, del BaaS usant el marc de treball ZK EE.
Idea
Cas d'exit i entrada de portafoli de la plataforma BaaS
Crear un cas d'èxit a partir d'un usuari real, ja definit. Usar parts per a una entrada de portafoli de clients.
EL Validated
Elephant
Marc web basat en components.

Calendar