Personificar

Els usuaris administradors poden personificar altres usuaris. Això permet veure les dades tal i com les veurà l'usuari personificat.

Implicacions directes derivades de personificar

Quan es personifica un usuari, les entrades a registre es veuran com l'usuari real, sent la personificació una acció feta per aquest usuari. Tot i així, cal actuar amb precaució quan es facin accions que resultin en notificacions. Aquestes sí es veuran com fetes per l'usuari personificat i el mateix usuari podria rebre la notificació.

El perquè de personificar

Personificar no està pensat perquè un usuari administrador pugui usar l'aplicació com si fos un altre usuari. La finalitat real, i la més útil, és usar la personificació per saber què pot veure un usuari i com ho veu.

Per personificar aneu al BaaS -> Menú Sessió -> Personificar. Hi ha dues opcions, a Personificar podreu escollir l'usuari. A Ser jo mateix acabareu la personificació.

Versió per impresora
Català12/02/18 15:02Lluís Turró Cutiller