Application Framework

El marc per aplicacions de BrightSide és el mòdul sobre el que es construeixen la resta de mòduls de BrightSide. També és el que dona les característiques comunes a l'entorn.

Mòduls relacionats amb el marc
Versió per impresora
Català10/02/13 13:31Lluís Turró Cutiller
Català10/02/13 18:05Lluís Turró Cutiller
Català08/09/13 10:41Lluís Turró Cutiller