Best Practices

Adding a shopping cart context to an Elephant site
Bona pràctica
BS.F - BrightSide Financials » Projectes « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
15/06/2016 11:03:17
Activitat
08/01/2018 10:42:27
Adding an Innovation context with dossiers of type project
Bona pràctica [Treball en progrés]
BS.D - BrightSide Dossier » Projectes « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
02/01/2018 18:59:26
Activitat
08/01/2018 10:41:41
Les categories de dossier més usades dins entorns de treball, guia de participants i permisos
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Projectes « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
02/04/2016 15:09:28
Activitat
06/12/2016 11:44:39
Creant una base de processos i fent-la accessible des de la base de coneixement
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Projectes « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
17/04/2016 11:12:10
Activitat
06/12/2016 11:44:02
Una base de coneixement sana i entenedora
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Projectes « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
13/03/2016 13:24:10
Activitat
02/04/2016 15:03:51
Adding a Knowledge base context with search capabilities
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Projectes « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
10/03/2016 15:58:09
Activitat
02/04/2016 15:03:07
Crear un context de documentació
Bona pràctica
EL - Elephant » Projectes « JavaEE « Elephant
Lluís Turró Cutiller
Creació
10/03/2016 14:55:42
Activitat
02/04/2016 15:02:40
Creant plantilles per correus electrònics, disposició i mides de les fonts
Bona pràctica
EL - Elephant » Projectes « JavaEE « Elephant
Lluís Turró Cutiller
Creació
18/01/2016 14:52:45
Activitat
02/04/2016 15:02:14
Quan treballar amb dossiers relacionats amb contractes Financials
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Projectes « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
07/12/2015 09:25:54
Activitat
08/03/2016 14:00:17
Incorporar un mobile framework a les llibreries Elephant
Bona pràctica
EL.M - Elephant Mobile » Projectes « JavaEE « Elephant
Lluís Turró Cutiller
Creació
01/02/2016 09:08:38
Activitat
02/02/2016 10:15:13