Documentation

Why these two languages?

English is the language par excellence on the web. Also the language of technology and the one best suited to the change of times. Whenever I can, I try to express in English what I do, to get to the most people.

Catalan is my language and I use it in this website when I think that people interested in what I explain will not understand English.

Per què aquests dos idiomes?

L'anglès és l'idioma per excel·lència a la web. També és l'idioma de la tecnologia i el que millor s'adapta als temps. Sempre que puc, intento expressar en anglès allò que faig, per arribar al màxim de persones possibles.

El català és el meu idioma i l'uso en aquesta web quan crec que, les persones interessades en el que explico, no entendran l'anglès.

Versió per impresora
Català09/01/18 10:43Lluís Turró Cutiller