Help Catalonia. Save Europe.


Modules working within BrightSide Application Framework can use the out-of-the-box well-featured, matured libraries included:

 • BrightSide Contacts
 • BrightSide Attachments + Working Directory
 • BrightSide Dossiers
 • BrightSide Publications
 • BrightSide CRM
 • BrightSide Financials
 • BrightSide ERP

Due BrightSide Application Framework builds upon the Elephant libraries, working entities are easily published through the web. No HTML experience required, not even for programmers.

BrightSide Application Framework uses ZK and is a Case Study.

BrightSide DEMO Site

Download source code in Downloads . See source code documentation in Javadoc .

Read about Turro.Org as Foundation in Foundation .

Esmenes sobre el compliment de G Suite

New & Noteworthy
Oct 19, 2017
Lluís Turró Cutiller
16
0

Aquest punt afecta a usuaris de G Suite (Google Apps for Work)

Clàusules del Contracte Model

A més de participar en el marc Escut de la privacitat UE - EE. UU., Google ofereix una Esmena per al Processament de Dades i les Clàusules del Contracte Model com un mètode addicional que permet complir els requisits d'idoneïtat i seguretat de la Directiva de Protecció de Dades del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea.

Com activar-ho?

Per activar la DPA cal ser usuari administrador de G Suite. En cas de dubtes respecte quin usuari és l'administrador, contacteu amb suport, indicant l'empresa.

Un cop dins com usuari administrador, seguiu aquests passos:

 1. Entreu en el Gmail, Inbox, Drive o qualsevol de les aplicacions G Suite.
 2. Premeu el menú d'aplicacions.

 3. Seleccioneu la opció Admin. Si no la veieu, feu scroll fins que aparegui. Si no surt és perquè no sou usuari administrador.

 4. Dins la pantalla d'administració, seleccioneu el perfil d'empresa.

 5. Dins el perfil d'empresa, seleccioneu la primera opció, perfil.
 6. Desplaceu-vos fins al final del desplegable i veureu la DPA i un botó de Revisar i acceptar. Premeu-lo i accepteu.

Tots els canvis de legislació que afectin les nostres dades o les de la nostra empresa, passen per aquest procés d'acceptació per part dels usuaris administradors.

Elephant new update includes support for ISO-8859-1 not defined entities

New & Noteworthy
Jul 20, 2017
Lluís Turró Cutiller
151
0

Most of BaaS services are deployed using the ISO-8850-1 character set, thus, users need to deal with characters in the weird range that starts on 128 and runs until 159. To make it more complicated, those characters include the euro sign.

Characters in the range between 128 and 159

€ ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ ? ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ ? Ÿ

129, 141, 143, 144, 157 are NOT USED. As is. Not used, blank.

The whole range states as not defined.

The problem

Since some BrightSide modules include text edition, adding these characters meant to know the HTML entity. For example, for € is €. Not a big deal.

The real problem arises when users copied and pasted text from a text editor like OpenOffice Writer, LibreOffice Writer or MS Word. Those editors automatically change normal double quotes to left and right double quotes. And double or triple hyphens to en or em dashes. And guess what, they exists within the 128 to 159 range in the ISO-8859-1 character set. And as the spec says, they are not defined.

The approach

HTML pages and browser text areas live a different life. While the euro symbol may appear as a question mark ? in a page, in the same page an editable text area may accept euro symbols without problems.

Elephant now escape those characters on assignment. Something like setValue(escapeWeirdEntities(value)). Source code will be soon available at Full report.

The conclusion

Users will no longer need to know about HTML entities, nor be aware of special double quotes or dashes. The whole set of symbols will automatically translate to entities and restored to symbols when editing.

El mòdul de publicacions afegeix interfícies per a bloggers

New & Noteworthy
Apr 13, 2017
Lluís Turró Cutiller
311
0

El mòdul de Publicacions ha estat des de l'inici, la newsletter de BrightSide. Començà sent intern i personalitzable, per acabar afegint les funcions bàsiques d'una pàgina de News.

Bloggers? Que no hi havia ja editors?

Per editar una publicació dins l'entorn BrightSide, cal abans saber com funciona BrightSide. Encara que sigui per sobre.

Les noves interfícies per a bloggers rebaixen la corba d'aprenentatge al mínim. Un cop l'usuari s'autentica, des de la mateixa web, veu la opció Els meus blogs i, per a cadascun dels blogs, el botó Editar. Fins i tot un botó per crear una nova publicació.

En cinc minuts, un usuari casual, pot estar escrivint una nova entrada. Sense haver rebut cap formació.

Més informació de Publicacions aquí.

L'editor

L'editor està basat en la sintaxis wiki de Elephant.

Podeu trobar una explicació de la creació de l'editor aquí i documentacio aquí.Source code and Demo site downloads

See some video tutorials in the documentation pages.